Sökning: "Canadian Arctic"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Canadian Arctic.

 1. 1. Knowledge and Implementation of Climate Change Adaptation in the Infrastructure Sector in Nunavut, Canada

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Timothy Giger; Kelly Ramsauer; [2019]
  Nyckelord :Nunavut; Arctic; Climate Change Adaptation; Infrastructure; Knowledge; Implementation; Policy; Climate-Sensitive Infrastructure; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Arctic is at the forefront of climate change and is considered to be the most at risk, warming at twice the rate of the global annual average. The environment and its inhabitants are and will be subjected to deep transformational shifts, with changes in temperature and climate having potentially worldwide repercussions. LÄS MER

 2. 2. Effects of Wildfire Burn on Permafrost Landcover and Catchment Hydrology in Manitoba, Canada

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Andreas Andersson; [2019]
  Nyckelord :wildfire; permafrost; catchment hydrology;

  Sammanfattning : Permafrost is a strongly controlling factor on Arctic hydrology due to its effect on ground permeability, and thus surface and ground water flow paths. As wildfires are increasing in occurrence and magnitude in permafrost regions, they may alter the hydrological regime via permafrost thaw and degradation that increases ground permeability. LÄS MER

 3. 3. Formation of Sulphides in the Canadian High Arctic Large Igneous Province; Testing the Influence of Sedimentary Rocks

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erika Hagerfors; [2018]
  Nyckelord :LIPs; HALIP; SIMS; sulphur isotopes; Ni-Cu-PGE ores; environmental deterioration; LIPs; HALIP; SIMS; svavelisotoper; Ni-Cu-PGE malmer; klimatförändring;

  Sammanfattning : Large Igneous Provinces (LIPs) form during short-lived pulses of extensive magmatic activity. LIPs are known for their ability to affect global climate as well as for their Ni-Cu-PGE ore potential. LÄS MER

 4. 4. Securing the Arctic : A comparative study of mainstream media representation of the securitization of the Arctic in Norway and Canada

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Jonathan Bergvall; Johan Leijon; [2018]
  Nyckelord :Securitization; Arctic; Framing; Mainstream Media; Norway; Canada;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe and compare how the securitization of the Arctic is represented in mainstream media of Norway and Canada. As two Arctic nations part of the likeminded group in international relations it is interesting to see how national media frames respective nations’ Arctic interests and strategy. LÄS MER

 5. 5. Från Sverige till Arktis : En historik och diskursanalys om forskningen på fjärde generationens kärnkraft i Sverige: 2007 -2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Martin Klawitter; [2017]
  Nyckelord :Fourth generation of nuclear power; Generation IV; Critical discourse analysis; KTH; GENIUS; Leadcold; fjärde generationens kärnkraft; diskursanalys; Generation – IV; kritisk diskursanalys; kärnkraft; teknikhistoria; KTH; GENIUS; Leadcold;

  Sammanfattning : Sedan 2007 har ett forskningsprojekt på s.k. ”framtidens kärnkraft”, även kallat för fjärde generationens kärnkraft pågått i Sverige. För den här studien har jag dels antagit ett historiskt perspektiv för att undersöka hur detta projekt har utvecklats och förändrats över tiden. LÄS MER