Sökning: "Cancel culture"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Cancel culture.

 1. 1. Nu har han skitit i det blå skåpet! : En kvalitativ diskursanalys av svenska nyhetsmediers bidragande till cancel culture

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Lundholm; Kajsa Petersson Miedzik; [2024]
  Nyckelord :Cancel Culture; Swedish news outlets; Journalism; Critical Discourse Analysis CDA ; Paolo Roberto; Cancel culture; Svenska nyhetsmedier; Journalistik; Nyhetsrapportering; Kritisk diskursanalys CDA ; Paolo Roberto;

  Sammanfattning : I samband med den befintliga medieutvecklingen har fenomenet cancel culture ökat i aktualitet. Det växte fram på sociala medier men sker idag både inom digitala och traditionella medier. Ett uppmärksammat svenskt fall av cancel culture skedde våren 2020 då Paolo Roberto genomförde köp av sexuella tjänster. LÄS MER

 2. 2. I förtroendekrisens skottlinje : En experimentell studie om krismeddelanden från influencers och organisationer och deras effekt på mottagarnas upplevda förtroende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Fransson; Ebba Sandberg; [2024]
  Nyckelord :crisis communication; trust; influencers; organizations; crisis of trust; experiment; kriskommunikation; förtroende; influencers; organisationer; förtroendekris; experiment;

  Sammanfattning : "The best way to manage a crisis is to prevent one" (Coombs, 2019, p.19). A statement that in its simplicity is extremely powerful. However, today's digitalized society has contributed to the rapid dissemination of information and scrutiny of content that has complicated the management of crises. LÄS MER

 3. 3. CANCEL CULTURE: Nutidens bästa vän eller värsta fiende?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Berggrund; Malin Fransson; Annie Hermansson; [2023-10-02]
  Nyckelord :Cancel culture; cancelling; influencer; profil; mottagare; sändare;

  Sammanfattning : Executive summary Digitisation has had tremendous effects on both individuals and society. The people who use social media and consume content on these platforms are exposed to both positive and negative side effects, but they also have the opportunity to influence what is actually published. LÄS MER

 4. 4. THE IMPACT OF CANCEL CULTURE ON CONSUMERS IN THE FASHION INDUSTRY - An exploratory qualitative study on post-millenials

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Halilovic; [2023-07-03]
  Nyckelord :Cancel culture; Fashion industry; Influencer marketing; Social media; Identity creation; Brand community; Consumer community; Brand co-creation;

  Sammanfattning : The growth of cancel culture has been rapid within marketing and consumption during recent years. With the emergence of cancel culture, consumers have been enabled to use their voices to hold brands accountable, where social media has made information easily available making consumers constantly informed. LÄS MER

 5. 5. Handling Cancel Culture online

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Alice Berntson; Johanna Johnsson Belving; [2023]
  Nyckelord :Cancel culture; kriskommunikation; sociala medier; crisis communication; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att bidra till en större förståelse för mottagarperspektivet inom kriskommunikation för att kunna utveckla krisstrategier. Syftet är att förstå unga vuxnas uppfattning av fenomenet cancel culture och hur detta kan tas i beaktning för att motverka kris på sociala medier. LÄS MER