Sökning: "Cancer detection"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Cancer detection.

 1. 1. Påverkan av hemolys vid analys av neuronspecifikt enolas på Cobas

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Marcella Sarras; [2021]
  Nyckelord :Cobas; hemolysis; hemolysis index; neuron-specific enolase; NSE; Cobas; hemolys; hemolysindex; neuronspecifikt enolas; NSE;

  Sammanfattning : Neuronspecifikt enolas (NSE) är en viktig biomarkör för att diagnostisera t.ex. neuroendokrina tumörer, särskilt småcellig lungcancer (SCLC) och neuroblastom. NSE används även som en del i utredning av hjärnskada vid hjärtstopp. LÄS MER

 2. 2. Ditiotreitol-behandling av erytrocyter vid förenlighetsprövning av blod till patienter med Darzalex medicinering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Merry Ghilai; [2021]
  Nyckelord :Daratumumab; dithiothreitol; CD38; panaaglutination; RBC-reagents; Daratumumab; ditiotreitol; CD38; panreaktivitet; testerytrocyter;

  Sammanfattning : Introduktion: Daratumumab är en monoklonal antikropp som används för att behandla patienter med multipelt myelom (MM), en typ av blodcancer som har sitt ursprung i B-lymfocyter. Daratumumab binder till CD38 som normalt uttrycks på erytrocyternas yta och ger upphov till panreaktivitet vid förenlighetsprövning, som kan maskera kliniskt signifikanta antikroppar. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av tre olika metoder för Van Gieson Elastin färgning på Kolorektalcancer i syfte att identifiera venös invasion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Behrouz Moradi; [2021]
  Nyckelord :Elastin staining; colorectal cancer; evaluation; Wilcoxon -Mann-Whitneys U-test; Elastinfärgning; kolorektalcancer; utvärdering; Wilcoxon -Mann-Whitneys U-test;

  Sammanfattning : Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige där storkärls invasion, venös invasion (VI), är en viktig prognostisk indikator. Noggrann bedömning av VI är särskilt viktigt för patienter med kolorektal cancer i stadium II eftersom det kan påverka beslutet att erbjuda adjuvant behandling. LÄS MER

 4. 4. Local, intestinal biomarkers for early detection of colorectal cancer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Martina Andersson; [2021]
  Nyckelord :crc; biomarkers; colorectal cancer; cell surface biomarker;

  Sammanfattning : Colorectal cancer (CRC) is one of the deadliest cancers in the world. The early stage of the disease is usually asymptomatic and therefore screening methods for colorectal cancer need to improve. There is a need for early detection of CRC as treatment is less effective in the advanced stage of the disease. LÄS MER

 5. 5. Kvantifiering med digital droplet polymerase chain reaction av gyrA-genen med och utan mutationen S83L

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sora Al-hashimi; [2021]
  Nyckelord :ddPCR; transrectal prostate biopsy; E. coli; quinolone resistance; ddPCR; transrektal prostatabiopsi; E. coli; kinolonresistens;

  Sammanfattning : Den vanligaste cancerformen hos män är prostatacancer, med 10 000 nya dödsfall årligen. Vid prostatacancerdiagnostik utförs prostata biopsi. För att minska risken för komplikationer i samband med biopsi ges i Sverige en singeldos av antibiotikapreparatet Ciprofloxacin. Andelen bakterier som är resistenta mot ciprofloxacin har ökat. LÄS MER