Sökning: "Cancer-related fatigue"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Cancer-related fatigue.

 1. 1. Patienters upplevelser av cancerrelaterad fatigue : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Hedberg; Julia Hübinette; [2023]
  Nyckelord :Cancer-related fatigue; Experience; Patient; Suffering; Cancerrelaterad fatigue; Upplevelse; Patient; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund   Cancer är en vanlig sjukdom och förväntas öka betydligt de kommande åren. Cancersjukdom har både fysiska, psykiska, sociala och existentiella konsekvenser samt stora konsekvenser för anhöriga. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet hos personer med pankreascancer : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Zandra Henricson; Emelie Berggren; [2022]
  Nyckelord :Cancer-related symptoms; Palliative care and Pancreatic cancer and Quality of life.; Cancerrelaterade symtom; Livskvalitet; Palliativ och Pankreascancer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pankreascancer är den fjärde vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall. Sjukdomen påverkar bukspottskörteln i buken som producerar enzymer och hormoner. Sjukdomen upptäcks ofta i ett sent skede, vilket gör att behandlingsalternativen är begränsade. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av fysisk aktivitet vid cancerrelaterad trötthet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mayvand Oriya; Moa Andersson; [2022]
  Nyckelord :Cancer; Fatigue; Physical activity; Fysisk aktivitet; Fatigue; cancer;

  Sammanfattning : Bakgrund Att drabbas av cancer, oavsett i vilken form, är påfrestande för individen på olika plan. Livet påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt. Biverkningarna av sjukdomen och dess behandling kan variera mellan individer. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsintervetioner vid cancerrelaterad fatigue : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Lehnert; Lovisa Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Cancer-related fatigue; Person-centred care; Nursing interventions; Self-care; Cancerrelaterad fatigue; Egenvård; Omvårdnadsinterventioner; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund  Fatigue är ett vanligt förekommande symtom hos patienter med cancer. Detta förekommer tidigt i sjukdomen och håller i sig genom hela behandlingen. Fatigue kan även kvarstå efter att behandlingen är avslutad. Det är vanligt att svårighetsgraden av fatigue ökar under cancerbehandlingen. LÄS MER

 5. 5. Cancerpatienters erfarenheter av hälsofrämjande interventioner mot fatigue i samband med cytostatikabehandling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nazanin Mohammadi; Rikard Sjögren; [2022]
  Nyckelord :Chemotherapy; Fatigue; Health-promoting interventions; Nursing; Suffering; Cytostatikabehandling; Fatigue; Hälsofrämjande åtgärder; Lidande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Fatigue, eller kronisk trötthet, är ett vanligt förekommande fenomen bland cancersjuka, och såväl prevalensen som svårighetsgraden av fenomenet tenderar att tillta i samband med cytostatikabehandling. Fatigue har beskrivits i litteraturen som en av de allvarligaste biverkningarna av cancersjukdomar och dess behandlingsmetoder, i den mening att fatigue orsakar svårt lidande och kraftigt reducerar livskvaliteten. LÄS MER