Sökning: "Cannabis"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet Cannabis.

 1. 1. Är gräset grönare på andra sidan? : En litteraturstudie om svenska ungdomars attityder till cannabis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Tobias Hansson; Marko Kuula; [2019]
  Nyckelord :Cannabis; attityder; ungdom; normaliseringsteori.;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har 18 artiklar granskats och analyserats när det kommer till cannabisanvändning och ungdomars attityder till drogen i svensk kontext. Detta har gjorts i form av en litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Long Term Storage in a Surveillance Environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Anton Danewid; Petter Andersson; [2019]
  Nyckelord :Long Term Storage; Video surveillance; Cloud storage; Magnetic tape; NAS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : New legal requirements force organizations to increase their data retention of video surveillance for up to a year. This amount of video data requires very large storage capacities, which will drive up the costs for the end user by a large amount. LÄS MER

 3. 3. Legalisering av cannabis i Sverige, en kostnads-intäkts-analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Legalisering; cannabis; marijuana; Sverige; droger; kostnads-intäkts-analys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Legalisering av cannabis är en fråga som har blivit mer aktuell i Sverige och runt om i världen de senaste åren. Argumenten för en legalisering handlar ofta om ökade intäkter för staten och att en legalisering skulle ha en negativ påverkan på de kriminella gäng som idag till stor del kontrollerar marknaden. LÄS MER

 4. 4. Feminism, Consumer Culture, and Cannabis : A Textual Analysis of Broccoli Magazine

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caitlyn Lee; [2019]
  Nyckelord :Magazine Studies; Qualitative Textual Analysis; Cannabis; Feminism; Gender; Consumer Culture; Postfeminism; Third-Wave Feminism; Male Gaze;

  Sammanfattning : Modern media patterns show feminist narratives being used to market different consumer products in the name of female empowerment and emancipation. Typically, the industries targeted have historically been dominated by male perspectives and aim to perpetuate a capitalist consumer culture. LÄS MER

 5. 5. Cannabis och ungdomar - En förtroendeklyfta: Sveriges narkotikapolitik andra halvan av 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nellie Sundberg Wide; [2019]
  Nyckelord :cannabis; fenomenologi; kultur; narkotikapolitik; ungdomar;

  Sammanfattning : Ungdomar som brukade cannabis under andra halvan av 1900-talet, finns inte representerade i den tidigare forskning som har gjorts om den svenska narkotikapolitikens historia. Tidigare forskning har visat att en stor konsekvens utav den narkotikapolitiska och massmediala debatt som förts i Sverige, under andra halvan av 1900-talet, har resulterat i en förtroendeklyfta mellan ungdomar och myndigheter idag. LÄS MER