Sökning: "Cannabis"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet Cannabis.

 1. 1. Är gräset grönare på andra sidan? En kvalitativ innehållsanalys av hur debattartiklar framställer konsekvenser av en legalisering av cannabis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Heidi Rees; Huyen Ngo; [2021]
  Nyckelord :cannabis; addiction; legalization; criminalization consequences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how debate articles in Swedish newspapers manufacture the consequences of legalizing cannabis, in two different time periods, 2005 to 2010 and 2015 to 2020. The study is based on a qualitative content analysis of 59 debate articles from five different Swedish newspapers. LÄS MER

 2. 2. NO TELL, NO SMELL, NO SELL -INTERNETFORUMET FLASHBACK OCH CANNABISODLARE En netnografi om neutraliseringstekniker inom en kriminell subkultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karl-Henrik Karlsson; [2020-08-13]
  Nyckelord :neutraliseringstekniker; försvarandet av nöjet; legitimering; cannabis; subkultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur de människor som formar den kriminella subkulturen cannabisodlare på Flashback, är involverade i ett moralarbete som innefattar hur de konstruerar, förhandlar om, och förhåller sig till sina kriminella handlingar. Analytisk utgångspunkt är Sykes och Matzas (1957) kriminologiska teori om neutraliseringstekniker, som innebär att brottsliga handlingar för att kunna genomföras måste försvaras via olika former av kulturellt anpassade neutraliseringar. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av alkohol- och narkotikakonsumtion bland Socionomstudenter vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alicia Granström; Sandra Olsson; [2020]
  Nyckelord :alcohol consumption; drug use; university students; social work students; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hazardous drinking habits is a phenomenon that often seems to be a part of the time spent at university. Henceforth, this study aims to map out the consumption levels of alcohol and narcotics among social work students at Lund University. This was made possible by a quantitative method and use of an online-survey. LÄS MER

 4. 4. Vad tänker du om cannabis?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tanja Möller; [2020]
  Nyckelord :cannabis; youth; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to find out secondary school pupils own opinions of cannabis in a development of legalization and liberalization of it in the U.S., nearly in California, Colorado, Washington and Columbia. LÄS MER

 5. 5. Denim av hampa : En fallstudie av industrihampa som ersättningsmaterial för bomullsfiber

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eric Hansson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hemp; Denim; Sustainability; Conventional Cotton; Hampa; Denim; Hållbarhet; Konventionell bomull;

  Sammanfattning : Textilindustrin räknas till en av de största industrierna i världen och står för ett antal utmaningar gällande miljöfrågor. En utav anledningarna till att textilindustrin måste ställa om är användandet av konventionell bomull. LÄS MER