Sökning: "Cannabis"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet Cannabis.

 1. 1. Perceived risk of cannabis use and cannabis use among Swedish youth : A quantitative study from a public health perspective

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Kaltum Ali Mohamed; [2021]
  Nyckelord :Cannabis use; Flash Eurobarometer 330 - Youth Attitudes on Drugs; perceived risk of cannabis use; public health sciences; Swedish youth; quantitative study.;

  Sammanfattning : Background: Risk perception has been studied concerning the use of marijuana and it impacts the intention to use that specific substance. Aim: The aim was to study the association between the perceived risk of cannabis use and cannabis use among Swedish youth after controlling for gender, age, and education. LÄS MER

 2. 2. Finns det effekter av cannabis, cannabinoider och Nabilone vid behandling av Parkinsons sjukdom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ena Glavas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom uppstår i samband med degeneration av dopaminerganervbanor. Degenerationen sker progressivt och orsaken till detta är oftast okänd. LÄS MER

 3. 3. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Malmgren; [2021]
  Nyckelord :cannabis; cannabidiol; CBD; analgesi; kronisk smärta; biverkningar; häst;

  Sammanfattning : Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit. LÄS MER

 4. 4. By Vice or Virtue: Does it Pay Off to Sin During Market Downturns?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :William Sandell; Albin Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Sin stocks; Socially responsible investing; Recession resistance; Alpha; Beta; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates sin stock characteristics through relative return performance compared to the global market index MSCI World, defining stock defensiveness towards market movements (i.e. recession resistance) and abnormal amounts of excess returns. LÄS MER

 5. 5. Platser som attraherar cannabislangning i stadsmiljön: En observationsstudie i stadsplaneringen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jeanette Bakhaya; Farah Kassem; [2021]
  Nyckelord :Crime Pattern Theory; Social Disorganization Theory; fysiska stadsmiljön; trygghet; säkerhet; cannabisöverlåtelse; cannabislangning; cannabisförsäljning; langning; CPTED; rutinaktivitetsteori;

  Sammanfattning : Till följd av att cannabisförsäljningen tillfört konflikter och varit en grundläggande orsak till ökat antal dödsskjutningar i Sverige de senaste åren, råder det därmed ingen tvekan om att det krävs satsningar för att minska cannabisförsäljningen och dess skadliga konsekvenser. Dessutom handlar en del av de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 om att främja den sociala hållbarheten genom att bland annat öka tryggheten och säkerheten i den byggda stadsmiljön. LÄS MER