Sökning: "Canvas Wall Paintings"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Canvas Wall Paintings.

 1. 1. DELAMINATING PAINT IN AN 18TH CENTURY CANVAS WALL PAINTING A Case Study at the von Echstedt Manor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lisa Bandgren; [2021-10-28]
  Nyckelord :Delaminating Paint; Canvas Wall Paintings; Material Analysis;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2021, 30 HECSecond Cycle[2021:26].... LÄS MER

 2. 2. Plafondmålningar - Arkitektförbundet Måleri på duk, Skadefenomen och åtgärdsproblematik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jessika Envall; [2010-06-29]
  Nyckelord :Plafond paintings; ceiling; outsize paintings; canvas paintings; conservation;

  Sammanfattning : The concept of large paintings includes panoramas, cycloramas and other paintings thatin size exceeds the normal magnitude of wall hung paintings. When these large paintingsare mounted in the ceiling, they are referred to as plafonds. When they are performedon canvas, certain kinds of structural distortions and stress occurs. LÄS MER