Sökning: "Canvas"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet Canvas.

 1. 1. Universitetslärares upplevelse av att använda Canvas : En kvalitativ studie om att använda och lära sig använda en lärplattform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Holly Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Canvas; learning management system; LMS; technology acceptance; TAM; learning; transformative learning; thematic analysis; interview study; drive; Canvas; digital lärplattform; LMS; accepterande av teknik; TAM; lärande; transformativt lärande; tematisk analys; intervjustudie; drivkrafter;

  Sammanfattning : Den digitala lärplattformen Canvas introducerades på Kungliga Tekniska Högskolan(KTH) 2016. De flesta lärare började använda plattformen 2017, men övergången till ett nytt system har sina svårigheter. LÄS MER

 2. 2. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolansdigitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER

 3. 3. DOWN TO THE ROOTS - design with value

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Anna Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Down to the roots is a project about just that; seeing where things come from and how are they made. I have a background in textile design which I wanted to enhance in this project. Therefore I wanted to examine the technique of tufting. This is a textile technique that is not talked about that much, but most of today’s carpets are made this way. LÄS MER

 4. 4. Perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshälta hos häst : en jämförande studie av två digitala inlärningsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Marika Erkkilä; [2021]
  Nyckelord :häst; bakbenshälta; perceptuell inlärning; datorbaserad träning; LamenessTrainer; veterinärstudenter; hältbedömning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det går att förbättra studenters förmåga att bedöma bakbenshältor hos hästar på video, med hjälp av två olika datorbaserade inlärningsverktyg som också jämfördes med avseende på deras effekt på perceptuell inlärning. En specialgjord träningsmodul för perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshältor skapades på student-webbportalen Canvas. LÄS MER

 5. 5. FACTORS INFLUENCING STUDENTS’ PERCEPTION OF USEFULNESS OF CANVAS AS A LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Thu Dang; [2020-11-17]
  Nyckelord :Learning management system; adult learners; user behaviors; acceptance of use of technology;

  Sammanfattning : Purpose:The primary aim of the study is to find out students’ perception of usefulness of Canvas as a learning management system and factors that might influence their perceived usefulness of Canvas.Theory:There are several theories utilized to explain the phenomenon emerging in the study and to understand more about the subject matter. LÄS MER