Sökning: "Capacitive level sensors"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Capacitive level sensors.

 1. 1. Vätskenivåmätning för nivåreglering till doppvärmare : I sura och basiska lösningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Morteza Mohammadi; [2018]
  Nyckelord :Capacitive level sensors; liquid level; copper laminate; PVDF; Teflon; Kapacitiva nivågivare; vätskenivå; kopparlaminat; PVDF; Teflon;

  Sammanfattning : Idag är de flesta kemiska industrier försedda med system för nivåreglering. Dessa system syftar till att kontrollera vätskenivån i en behållare, trots störningar i form av smuts och skum. För denna process finns olika modeller av nivågivare på marknaden, men de flesta är antingen dyra eller kräver mycket rengöring och underhåll. LÄS MER

 2. 2. Investigation of integrated waterlevel sensor solution forsubmersible pumps : A study of how sensors can be combined towithstand build-up materials and improvereliability in harsh environment

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sarah Abelin; [2017]
  Nyckelord :sensor fusion; support vector machine; level sensors; drainage pumps; water; sensor fusion; support vector machine; nivågivare; dräneringspumpar;

  Sammanfattning : Monitoring water level in harsh environment in order to handle the start and stop function of drainage pumps has been a major issue. Several environmental factors are present, which affect and disturb sensor measurements. LÄS MER

 3. 3. A Technical Evaluation of Capacitive Level Sensors for use in Hemodialysis Machines on Chambers Filled with Dielectric Liquids

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Viktor Stevander; Viktor Petersson; [2016]
  Nyckelord :comb-finger; parallel fingers; capacitive sensor; Electrical engineering; Electric measurement; hemodialysis; dialysis machine; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A series of tests were performed to explore the limits of two capacitive level sensors using the principle of parallel finger layout (sometimes called comb fingers) for sensing. The goal was to present a decision basis for Baxter to use when choosing a sensor to implement in their next generation hemodialysis machine. LÄS MER