Sökning: "Capital Flows"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Capital Flows.

 1. 1. The Riksbank and International Interest Rate Dynamics

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Stefan Lindborg; [2019-10-21]
  Nyckelord :Interest rate; International Dynamics; Capital Flows; Small Open Econimics; DSGE; Riksbank; Sweden;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Use-oriented business models : a multiple case study of rental providers within the Scandinavian outdoor apparel industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Moa Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :business model; canvas; outdoors; lease; prouct service systems; rent; servitiation; use-oriented;

  Sammanfattning : Our current production patterns induce high consumption rates and equally high waste generation, which will eventually lead to resource depletion and substantial environmental damages. The concept of a use-oriented product-service system seems promising to encourage resource efficiency. LÄS MER

 3. 3. Kapitalackumulation i staden och de strategiska möjligheterna till social kamp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Carolina Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Circuits of capital; Financialization; Strategic Action Fields; Collective action; Social Struggle.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores how the changing political economic conditions of the built environment in Spain and Barcelona has affected the social struggle. Using a theoretical framework built on David Harvey’s conceptualization of the circuits of value in conjunction with Neil Flingstein and Doug McAdam’s sociological model of Strategic Action Fields, I will weave together the macro processes of capital accumulation and the micro processes of strategic collective action in a structure/agency based analysis. LÄS MER

 4. 4. An Investigation into the Possibilities for Cost Saving in a Distribution Network with Demand Dependencies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Erik Berggren; Rawlings Nechavava; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Inventory Control; Ordering; Dependencies; Demand Dependencies; coordinated Ordering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inventory control is a subject that impacts more or less every section of most businesses, hence companies today view it as a crucial problem of strategic importance (Axsäter, 2015). Managing inventory is a complex task which can be made even more complex by considering multiple items interacting with each other throughout the supply network. LÄS MER

 5. 5. Korrelation mellan fondflöde och konjunkturläge samt investeringsprofilering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Maja Wenning; Simon Widberg; [2019]
  Nyckelord :net flow; business cycle; investors; risk tolerance; nettoflöde; konjunkturläge; investerare; risktolerans;

  Sammanfattning : Investerare har under en lång tid försökt reda ut huruvida det går att slå marknaden. Vilket perspektiv som investeraren har med avseende på möjligheten att slå marknaden blir aktuellt vid val av investeringsalternativ. Ett vanligt förekommande alternativ är fonder där flöden av kapital är beroende av faktorer på makronivå. LÄS MER