Sökning: "Capital Requirements"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade orden Capital Requirements.

 1. 1. Effekten av makrotillsynsregleringar på bostadspriser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Klendeta Bivolaku; Anna Kurkinen; [2020-05-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate the effect of implemented macroprudential tools after the financial crisis in 2008 on residential real estate prices. The aim is furthermore to compare the effect between different groups of macroprudential tools, specifically borrowing based measures and requirements on financial institutions’ capital buffers. LÄS MER

 2. 2. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Sammanfattning : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. LÄS MER

 3. 3. Economic Implications of the Payment Services Directive 2: Empirical Evidence from the Capital Markets

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maxim Mokhonko; Kushtrim Sylejmani; [2019-02-01]
  Nyckelord :event study; Payment Service Directive 2; PSD 2; regulation;

  Sammanfattning : This study is the first, to our knowledge, to analyze the effect of the Payment Services Directive 2 onthe European banks’ stock returns. The financial market data is analyzed using the event studymethodology. Our findings show that the PSD 2 has had a statistically significant positive impact onthe stock returns of the European banks. LÄS MER

 4. 4. "Arbete på annan ort” - En utredning i ljuset av HFD 2018 ref. 31 avseende beskattning enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 p. IL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Bärnevåg Åhlin; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan Skatteverket drog igång processerna mot nyckelpersonerna bakom riskkapitalfonderna och den höga inkomst de uppbär i form av s.k. carried interest har en rättsutveckling tagit fart på det skatterättsliga området. LÄS MER

 5. 5. ”Vi ska vara lika bra” : En studie om förutsättningar för små folkbibliotek på landsbygden.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Storm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the small public libraries' prerequisites for working in their local communities in relation to the challenges that the present gives. Furthermore, this thesis, a survey via qualitative interviews with six librarians working on small public libraries, will try to answer the questions: How do the informants view the physical role of the small public libraries in relation to what they contribute to the local community? Can threats be identified for the small public libraries' opportunities to operate according to law and expectations? How does the possibility for small public libraries in rural areas look to contribute to the local community through work with participation? The concepts of participation, social capital and Public Value are used together with previous research in the analysis of empirical data. LÄS MER