Sökning: "Capital flight"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Capital flight.

 1. 1. Political Risk & Capital Flight - Case Study of the Ukrainian Crisis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Christian Gray; Saud Talic; [2019-02-15]
  Nyckelord :Capital flight; political risk; Ukrainian crisis; balance-of-payments; Crimea; Donbass war; revolution;

  Sammanfattning : This paper examines the economic impact several events of political risk have on components of capital flight Ukraine and capital flight of Ukraine itself. The events of political risk are the Euromaidan revolution, the Russian annexation of Crimea and the war in the region of Donbass. LÄS MER

 2. 2. Do foreign tax evaders use the United States as a tax haven?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tijmen Tuinsma; [2019]
  Nyckelord :tax havens; tax evasion; capital flight; European Savings Directive; Common Reporting Standard;

  Sammanfattning : Tax havens are of signicant importance in the current global economy. The wealth hidden in these havens is estimated to add up to $6000 billion and this issue is linked with wealth inequality and money laundering. Identication of tax havens differs between sources, and blacklists are often politicised. LÄS MER

 3. 3. Polis, Föreningar och Supportrar - Förutsättningar för samverkan kring svenska elitfotbollsevenemang

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Erik Madsen; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; Samordning; Samarbete; Dialog; Supportrar; Föreningar; Polis; Social identitet;

  Sammanfattning : Samverkan har beskrivits som en arbetsmetod nödvändig i situationer när en enskild organisation ensam saknar tillräckliga resurser eller mandat (Danermark & Kullberg, 2010; McGuire, 2006). Genomförandet av herrallsvenska elitfotbollsevenemang kan förstås som en sådan situation och Brottsförebyggande Rådet (BRÅ: 2008) har beskrivit vikten av en förbättrad samverkan mellan evenemangens aktörer, där Polisen, föreningarna och supportrarna kan beskrivas som de tre mest centrala aktörerna. LÄS MER

 4. 4. How Countries in European Union has Solved Problem of Tax Avoidance and Collection of Cross-border Transaction in an Integrated Common Market Tax Area. Optimizing Tax Collection in Indonesia, Lessons from European Union's Recovery of Collection Directive, Automatic Exchange Directive, and Savings Directive

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Silalahi; [2015]
  Nyckelord :Cross-border Transactions; European Union; Tax Avoidance; Tax Collection; Automatic Exchange Directive; Recovery of Collection Directive; Savings Directive; Business and Economics;

  Sammanfattning : The basic concept of capital flight regarding how easy capital can move in cross- border transactions of Adam Smith is one of the groundwork of this thesis. It cannot be denied that both developed countries and developing countries are facing the same problems regarding capital flight. LÄS MER

 5. 5. Platsutveckling genom kultur på landsbygden : En fallstudie av verksamheten Gula Huset i Uddebo

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Lisa Petersson; [2014]
  Nyckelord :Platsutveckling; landsbygd; socialt kapital;

  Sammanfattning : Urbanization and the flight of the creative class drains the countryside when it comes to creativity and talent. Especially the young leave sleepy societies. Richard Florida claims that the city attracts the creative class and enables for economic growth to flourish. LÄS MER