Sökning: "Capital flight"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Capital flight.

 1. 1. Political Risk & Capital Flight - Case Study of the Ukrainian Crisis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Christian Gray; Saud Talic; [2019-02-15]
  Nyckelord :Capital flight; political risk; Ukrainian crisis; balance-of-payments; Crimea; Donbass war; revolution;

  Sammanfattning : This paper examines the economic impact several events of political risk have on components of capital flight Ukraine and capital flight of Ukraine itself. The events of political risk are the Euromaidan revolution, the Russian annexation of Crimea and the war in the region of Donbass. LÄS MER

 2. 2. Polis, Föreningar och Supportrar - Förutsättningar för samverkan kring svenska elitfotbollsevenemang

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Erik Madsen; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; Samordning; Samarbete; Dialog; Supportrar; Föreningar; Polis; Social identitet;

  Sammanfattning : Samverkan har beskrivits som en arbetsmetod nödvändig i situationer när en enskild organisation ensam saknar tillräckliga resurser eller mandat (Danermark & Kullberg, 2010; McGuire, 2006). Genomförandet av herrallsvenska elitfotbollsevenemang kan förstås som en sådan situation och Brottsförebyggande Rådet (BRÅ: 2008) har beskrivit vikten av en förbättrad samverkan mellan evenemangens aktörer, där Polisen, föreningarna och supportrarna kan beskrivas som de tre mest centrala aktörerna. LÄS MER

 3. 3. How Countries in European Union has Solved Problem of Tax Avoidance and Collection of Cross-border Transaction in an Integrated Common Market Tax Area. Optimizing Tax Collection in Indonesia, Lessons from European Union's Recovery of Collection Directive, Automatic Exchange Directive, and Savings Directive

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Silalahi; [2015]
  Nyckelord :Cross-border Transactions; European Union; Tax Avoidance; Tax Collection; Automatic Exchange Directive; Recovery of Collection Directive; Savings Directive; Business and Economics;

  Sammanfattning : The basic concept of capital flight regarding how easy capital can move in cross- border transactions of Adam Smith is one of the groundwork of this thesis. It cannot be denied that both developed countries and developing countries are facing the same problems regarding capital flight. LÄS MER

 4. 4. Platsutveckling genom kultur på landsbygden : En fallstudie av verksamheten Gula Huset i Uddebo

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Lisa Petersson; [2014]
  Nyckelord :Platsutveckling; landsbygd; socialt kapital;

  Sammanfattning : Urbanization and the flight of the creative class drains the countryside when it comes to creativity and talent. Especially the young leave sleepy societies. Richard Florida claims that the city attracts the creative class and enables for economic growth to flourish. LÄS MER

 5. 5. Does Natural Resource Abundance Cause Capital Flight?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :David Ljungberg; Christoffer Friedl; [2014]
  Nyckelord :Resource curse; Capital flight; Rent-seeking;

  Sammanfattning : This paper finds a link between resource curse and capital flight research by finding support for an empirically unexplored but implied relationship between natural resources and capital flight. In empirically testing this relationship it concludes that natural resource endowments tend to presage capital flight. LÄS MER