Sökning: "Capital structure"

Visar resultat 1 - 5 av 747 uppsatser innehållade orden Capital structure.

 1. 1. Kapitalstruktur inom energisektorn - En studie av svenska elhandelsbolag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Dimovski; Axel Gumbricht; [2021-07-08]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Agency Cost Theory; Pecking Order Theory; Energisektorn; Elhandelsbolag; OLS-regression; Finansiell hävstång; Materialla tillgångar; Non-debt tax shield;

  Sammanfattning : Capital structure and the effect that certain factors have on it has been discussed and researched for a long time. The study of capital structure concerns a company’s way of financing and the relationship between equity and debt. Research conducted in different countries has resulted in both similar and different results. LÄS MER

 2. 2. Sharing is Caring: A Qualitative Study of Idea-sharing in Large Organizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Austlid; Julia Elfström; [2021-07-07]
  Nyckelord :Knowledge sharing; idea sharing; large organizations; motivation; barriers; enablers; employee; innovation;

  Sammanfattning : Background and Purpose: It is widely known that knowledge is a critical component of firms' ability to innovate. Although large organizations usually have a large pool of human capital, and thus knowledge, they face challenges to motivate employees to share their valuable knowledge across silos (i.e., business units). LÄS MER

 3. 3. Determinants of Airlines’ Capital Structure during the Covid-19 pandemic

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maja Blanck; Simon Blanck; [2021-06-30]
  Nyckelord :Capital Structure; Airline industry; Financial Crisis; Trade-off Theory; Pecking-order theory.;

  Sammanfattning : This study analyzes the impact of the variables: profitability, size, interest rate, and value ofcollateral assets on the American commercial passenger airline industry’s capital structureduring the Covid-19 pandemic. Further, it examines how the results stand in relation to theestablished capital structure theories’, the trade-off and pecking order, predictions of impact,and explores reasoning for the outcomes. LÄS MER

 4. 4. Hur har Covid-19 påverkat konkursrisken inom hotell- och nöjesparksbranschen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Albertsson; Wilma Holmström; [2021-06-30]
  Nyckelord :Bankruptcy Risk; Profitability; Capital Structure; Amusement Parks; Hospitalities; Covid-19; Konkursrisk; Lönsamhet; Kapitalstruktur; Nöjesparker; Hotell; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett företag sätts i konkurs när de är oförmögna att betala sina skulder och föratt förhindra det bör företag arbeta för att skapa en hanterbar risk i sinkapitalstruktur. I samband med pandemin covid-19 med start våren 2020 infördeSveriges regering restriktioner med syfte att begränsa allmännasammankomster. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar framtagandet av kapitalstrukturen i svenska gasellföretag?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Brentman Yregård; Max Guron; [2021-06-30]
  Nyckelord :Capital structure; Trade-off theory; Modigliani Miller; Pecking order theory; Gasell-companies; Kapitalstruktur; Trade-off teoremet; Modigliani Miller; Pecking order teoremet; Gasell; Gasellföretag;

  Sammanfattning : Kapitalstrukturen är en viktig del av företagande som sätter prägel på hela verksamheten, inte minst i små växande företag. Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse kring vilka påverkningsfaktorer gasellföretag tar hänsyn till, och till vilken grad vedertagna teorier inom ämnet är relevanta, vid utformning av kapitalstruktur. LÄS MER