Sökning: "Capital structure"

Visar resultat 21 - 25 av 691 uppsatser innehållade orden Capital structure.

 1. 21. Svenska fastighetsbolags arbete med miljöcertifiering av byggnader : En kvalitativ studie om lönsamhet, kunskap och bedömningar om likheter och skillnader utifrån fastighetsföretagens omfattning och struktur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Sebastian Fritz; Boris Jovasevic; [2020]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; GreenBuilding; SGBC; Miljöcertifikat;

  Sammanfattning : Abstract - Swedish real estate companies’ work with environmental certification of buildings The real estate industry is a major part of environmental degradation throughout the world. It is especially important for real estate companies to work towards minimizing GHG-emissions through more strict construction standards, laws and newly developed cutting-edge technology. LÄS MER

 2. 22. New venture financing order and founder preference: A multi-case study of Austrian Tech startups

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Stephan Dulovits; Yonas Hadgu Tewelu; [2020]
  Nyckelord :Tech Startups; Capital Structure; Pecking Order Theory; Internal Funds; Debt; Equity; Government Financial Support; Austria;

  Sammanfattning : This study investigates the source of financing in Austrian tech startups and aims to identify the main factors that affect the decision making of these firms. In doing so, we aim to contribute to the relatively limited field of research conducted in Europe. LÄS MER

 3. 23. Aktörers roller för att möta utmaningar vid utveckling av industriella och sociala symbiosnätverk : En fallstudie i Sotenäs kommun

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Emma Ek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Most of the environmental challenges the communities have faced depend on the increasing population and human activity, especially of the industrial development and the growth of industrial parks. There is a need to develop industrial parks in a way that contributes to minimal environmental impact, economic prosperity as well as local and regional sustainability. LÄS MER

 4. 24. The Extraordinarily Ordinary: How the Rebels of Extinction Rebellion Berlin Shape Their Movement by Using Connective Action Repertoires

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hannah Amm; [2020]
  Nyckelord :Extinction Rebellion; collective action; connective action; social movement theory; decentralized networks; Social Sciences;

  Sammanfattning : Extinction Rebellion (XR) is a global climate justice movement. Founded in 2018 in the UK and arising partly out of the Rising Up! network, it has since spread across the globe with various local and working groups in 57 countries. While environmental in focus, XR appears to be more than what first meets the eye. LÄS MER

 5. 25. Utdelningsbeskattning : Effekterna av investeringssparkontots införande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Mägiste; Anton Winst; [2020]
  Nyckelord :Dividend clientele; Dividend policy; effective capital taxation; stockholder structure; investeringssparkonto; profit distribution; Swedish capital taxation; Utdelningsklientel; utdelningspolicy; effektiv kapitalbeskattning; aktieägarstruktur; investeringssparkonto; utdelad vinst;

  Sammanfattning : The effects of individual income taxation direct the way they choose to receive capital flows. The clientele effect suggests, investor preferences are affected by their individual taxation. LÄS MER