Sökning: "Capitalization"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade ordet Capitalization.

 1. 1. The Effect of Capitalizing Operating Leases on Company Propensity to Lease: A quantitative study on the effects of IFRS 16 on Swedish firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Robert Lilja; Gustaw Siedlarski; [2022]
  Nyckelord :Leases; IFRS 16; Economic Consequences; Capitalization;

  Sammanfattning : This study investigates whether firm propensity to lease has decreased after the implementation of IFRS 16. To answer this question, we use three cross-sectional regression models on data gathered from 90 Swedish firms in two-year intervals during 2015-2021. The firms were all listed on OMX Stockholm with their headquarters located in Sweden. LÄS MER

 2. 2. The Impact of COVID-19 on Corporate Capital Structure : An empirical evaluation on the pandemic in a Swedish context

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christopher Edberg; Oliver Kjellander; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Capital Structure; Leverage; Debt-to-Total Asset; Sweden; Trade-Off Theory; Pecking Order Theory;

  Sammanfattning : This study has strived to explore how capital structure in Swedish corporations has been affected by the COVID-19 pandemic. The study has employed both a panel regression with fixed and random effects estimation as well as a dynamic panel regression with Arellano-Bond estimators. LÄS MER

 3. 3. The Value of School Quality Under Free Choice : An Empirical Study of School Quality on Residential Prices in Västerås, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Akarsh Desai; Simon Karlsson; [2022]
  Nyckelord : Capitalization ; School Quality ; Choice Schools ; Compulsory School ; Hedonic Pricing Model ; Segregation ; Kapitalisering ; Utbildningskvalité ; Fritt skolval ; Grundskola ; Hedonisk Prismodell ; Segregation ;

  Sammanfattning : Education is one of the most important public goods that society can provide, and researchers have since long agreed that schools' performances are capitalized into residential property prices. However, all previous research is based on residential markets where school districts prevail. LÄS MER

 4. 4. Valuation in English Football: The Relationship Between Sports Performance and Financial Valuation of Football Clubs

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Andreas Rylander; Lucas Ternqvist; [2022]
  Nyckelord :Financial valuation; Sports performance; Markham s multivariate method; Football industry; Exponential regression;

  Sammanfattning : This paper aims to contribute to the field of accounting and sports by investigating the relationship between sports performance and financial valuation in English football, using a sample of 72 football clubs in the English Premier League and the EFL Championship from 1998 to 2019. Markham's multivariate method is applied, a valuation model based on accounting metrics, to determine football clubs' approximate and comparable financial valuations for a specific year. LÄS MER

 5. 5. Fallstudie om integrering av tilluftskanaler i fasadens isolerskikt för FTX-ventilation : -En lönsam byggmetod?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jens Lundgren; Gustav Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Energieffektivisering; tilläggsisolering; renovering; FTX ventilation; LCC kalkyl;

  Sammanfattning : En onödigt hög energianvändning präglar fastighetsbeståndet i Sverige och möjligheten attgöra en förändring är stor, men sker enligt statistik i små steg. Det finns behov av innovativabyggmetoder för minskad energianvändning, samtidigt som fastighetsägare gynnas av ökadlönsamhet i förvaltningen då driftkostnaderna minskar. LÄS MER