Sökning: "Capra"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Capra.

 1. 1. Djurskyddsinspektörernas checklistor : utvärdering av skalor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ida Bertilsson; [2017]
  Nyckelord :djurskyddsinspektör; checklista; skalor; hullbedömning; renlighet; fothälsa; social kontakt;

  Sammanfattning : Hållning av lantbruksdjur är vanligt förekommande runt om i världen och på grund av detta har olika lagar, förordningar och föreskrifter stiftas för att säkerställa en acceptabel nivå av vård och behandling av djur. I Sverige kontrollerar djurskyddsinspektörer att dessa lagar, förordningar och föreskrifter följs och under dessa kontroller följer djurskyddsinspektörerna checklistor ifrån Jordbruksverket. LÄS MER

 2. 2. Stress hos skruvhornsget, Capra falconeri, på Nordens Ark - Hur påverkas arten av skötare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Lina O´Reilly; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : To find out what stresses the markhors, Capra falconeri, at Nordens Ark the herd of five female individuals have been observed during four hours per day for 10 days. In the wild these animals live at high altitudes of the Himalayan Mountains and are excellent climbers with impressive horns that can grow up to 160 cm. LÄS MER

 3. 3. Bleats from the north : Evaluation of osteological methods with support of archaeogenetics to distinguish between sheep and goats

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Hannes Theorell; [2014]
  Nyckelord :Sheep; Ovis aries; Goats; Capra hircus; Osteology; Archaeogenetics; Ancient DNA; Gotland; Falun; Får; Ovis aries; Getter; Capra hircus; Osteologi; Arkeogenetik; Ancient DNA; Gotland; Falun;

  Sammanfattning : This study is an extension of the author's previous thesis (Theorell 2013) and focus on the analysed tibia, the humerus and the proximal and distal part of the radius of sheep bones from Gotland and goat bones from City of Falun. Methods for bone elements assessed in this study are compiled and evaluated by Zeder and Lapham (2010). LÄS MER

 4. 4. Den kvantandliga diskursen : En undersökning om nyandlighetens möte med kvantfysiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Elin Sporrong; [2012]
  Nyckelord :Quantum physics; spirituality; New-age; What the bleep do we know; Amit Goswami; Lynne McTaggart; parallelism; Entanglement; The Field; Kvantandlighet; nyandlighet; parallellism; Sporrong; fältet; diskursanalys;

  Sammanfattning : This paper aims to describe and elaborate on a recent discursive change within the new-age movement. Since the seventies and the publishing of speculative popular science books like The Tao of Physics by Fritjof Capra and The self-aware universe by Amit Goswami, the idea that quantum physics resonates with spirituality has become the topic of hundreds of books and movies. LÄS MER

 5. 5. Den kvantandliga diskursen : En undersökning av nyandlighetens möte med kvantfysiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för idéhistoria

  Författare :Elin Sporrong; [2012]
  Nyckelord :Lynne McTaggart; Amit Goswami; Ramatha; quantum physics; Edgar Mitchell; Quantrek; quantum activist; John Hagelin; What the bleep; Fred Alan Wolf; new-age; The Field; Zero point Field; kvantfysik; kvantmekanik; andlighet; kvantandlighet; Vad vet vi egentligen; Sporrong; monism; nollpunktsfältet; nyandlighet;

  Sammanfattning : This paper aims to describe and elaborate on a recent discursive change within the new-age movement. Since the seventies and the publishing of speculative popular science books like The Tao of Physics by Fritjof Capra and The self-aware Universe by Amit Goswami, the idea that quantum physics resonates with spirituality has become the topic of hundreds of books and movies. LÄS MER