Sökning: "Captive Offshoring"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Captive Offshoring.

 1. 1. Captive Offshoring : En fallstudie på Seco Tools AB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mattias Palm; Måns Riesser; [2020]
  Nyckelord :Captive Offshoring; Riskhantering; CSR; Internationella försörjningskedjor; Kostnadsreducering;

  Sammanfattning : Captive offshoring innebär en förflyttning av utvalda aktiviteter till ett annat land där företaget som genomför förflyttningen också äger anläggningen och driver processen i egen regi. Att transferera produktionsprocesser till en ny plats kan innebära såväl positiva ekonomiska effekter som oväntad problematik kring allt från lokala lagar till kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 2. 2. The hidden cost of knowledge transfer in the OS strategy from the manager’s lens

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ghiwa Kazan; Diana Portela; [2020]
  Nyckelord :Micro-level; knowledge transfer; offshoring of services; known and unknown; hidden costs; managerial levels;

  Sammanfattning : Companies that engage in captive offshoring activities as part of their strategic decisions, experience “known and unknown” hidden costs during its implementation influencing a firm’s performance. In this sense, analyzing the hidden costs of the knowledge transfer from different managerial levels and perspectives contributes to conceptualize and enrich the OS literature from the experience of a case study. LÄS MER

 3. 3. Offshoring: Drivers and Factors in Swedish Manufacturing Companies

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Djordje Pupovac; Giancarlo Perez; [2019]
  Nyckelord :Offshoring; Outsourcing; Captive Offshoring; Factors; Drivers; Aspects;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase understanding about critical factors Swedish manufacturing companies need to consider when offshoring. The study is based on two research questions. The first question is to investigate and understand why Swedish manufacturing companies offshore their facilities. LÄS MER

 4. 4. Moving from offshore outsourcing to captive offshoring - An implementation process analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jessica Broström; Linn Viktoria Skagen; [2014-12-12]
  Nyckelord :captive offshore; offshore outsourcing; knowledge framework; BPO; KPO; Bangalore; Manila; transformation readiness; transformation process;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. Captive offshoring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomihögskolan; Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Patric Jonsson; Rebecka Jonsson; [2012]
  Nyckelord :IT Captive offshoring Internal offshoring Offshoring; Business and Economics;

  Sammanfattning : Offshoring är ett växande fenomen inom IT-branschen och i en allt hårdare konkurrens känner många företag sig tvingade att flytta sin verksamhet till låglöneländer. Trots den låga produktionskostnaden av IT i låglöneländer har företag svårt att tjäna på sin offshoring. LÄS MER