Sökning: "Car use reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Car use reduction.

 1. 1. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filip Arnehed; [2019]
  Nyckelord :bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. LÄS MER

 2. 2. Electric Cars for Balancing Variable Power on Gotland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Hampus Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Smart Charging; Scheduled Charging; Vehicle-to-Grid; Smart Grid; Balancing Variable Power; Wind Power; Participation; Electric Vehicles; Gotland; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The share of renewable power grows in the generation mix, wielding promises of substituting traditional CO2-intensive power production. In combination with the trend towards electrification of transport, opportunities are emerging to use electric vehicles for balancing the variability of the renewable power sources. LÄS MER

 3. 3. Low Complexity Beamformer structures for application in Hearing Aids

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Eleni Koutrouli; [2018]
  Nyckelord :hearing aids; beamformers; MVDR algorithm; microphone arrays;

  Sammanfattning : Background noise is particularly damaging to speech intelligibility for people with hearing loss. The problem of reducing noise in hearing aids is one of great importance and great difficulty. Over the years, many solutions and different algorithms have been implemented in order to provide the optimal solution to the problem. LÄS MER

 4. 4. Probabilistic Analysis of Brake Noise : A Hierarchical Multi-fidelity Statistical Approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetslära; Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetslära

  Författare :Sreedhar Venkatesan; Hariprasad Banglore Hanumantha Raju; [2018]
  Nyckelord :Uncertainty and variability; probabilistic analysis; hierarchicalmultifidelity statistical approach; probability of design failure; creep groan;

  Sammanfattning : Computer Aided Engineering driven analysis is gaining grounds in automotive industry. Prediction of brake noise using CAE techniques has become populardue to its overall low cost as compared to physical testing. LÄS MER

 5. 5. Elektrifiering av transportsektorn i Göteborgs kommun : Nätintegrering av plug in-fordon och V2G-tjänster hos aggregator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Johannes Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :Elektrifiering; laddning; plug in-fordon; vehicle-to-grid; aggregator;

  Sammanfattning : In 2015, the Paris Agreement was signed by almost 200 countries in order to define targets for future work within sustainability and to reduce further climate impact. Since then, the European Union has taken these targets in earnest and implemented purposeful legislation for all of its members. LÄS MER