Sökning: "Carbon capture"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Carbon capture.

 1. 1. Simulation of stripper modifications for bioenergy carbon capture by absorption

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Laia Villar I Comajoan; [2021]
  Nyckelord :BECCS; Carbon capture; Post-combustion absorption; Potassium carbonate; Energy Penalty; BECCS; Koldioxid infångning; Absorption efter förbränning; Kaliumkarbonat; Energistraff;

  Sammanfattning : Att koldioxidutsläppen neutraliseras är avgörande för att begränsa klimatförändringarna. Bioenergi i kombination med separation och lagring av koldioxid (BECCS) är en Teknik som kan generera negativa utsläpp. Det största hindret för dess storskaliga genomförande är de höga energikraven för processen. LÄS MER

 2. 2. IMPLEMENTATION OF OXYFUEL COMBUSTION IN A WASTE INCINERATION CHP PLANT : A Techno-Economic Assessment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mostafa Saleh; Anton Hedén Sandberg; [2021]
  Nyckelord :CCS; Oxyfuel Combustion; Carbon Capture; Gas Separation Techniques; Waste Combustion; Cost Assessment of CCS; ASU; CPU; Wet-FGR; Dry-FGR;

  Sammanfattning : Global energy demand is predicted to rise in the coming decades, necessitating a shift to renewable energy sources to mitigate greenhouse gas emissions. However, due to the inability to supply renewable energy around the clock, it is estimated that only by adding an important technology, carbon capture and storage (CCS), it could be possible to reduce 80% of the 1990s greenhouse gas emissions. LÄS MER

 3. 3. Can China's Carbon Emission Trading Make a Difference? A quasi experimental analysis of the ETS pilot scheme

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Shicheng Xia; [2021]
  Nyckelord :China emission trading; carbon neutrality; policy analysis; quasi-natural experiment; matching;

  Sammanfattning : With an aim to reduce carbon emissions and thus cope with the climate change, China initiated its Emission Trading System (ETS) in several pilot regions since 2013. In this thesis I investigate the CO2 emission reduction effect of the China ETS pilot scheme, which could serve as an important indicator to infer how the forthcoming national ETS will perform in the future. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av växtfasaders klimatpåverkan med hjälp av livscykelanalyser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Christos Raptis; My Hagberg; [2021]
  Nyckelord :Växtfasader; Livscykelanalys; Fasadmaterial; Miljöpåverkan; Yttervägg; Stomme; Värmegenomgångskoefficient; Levande fasadsystem; GWP;

  Sammanfattning : The building sector has attributed a significant focus on improving its sustainability performance, as it contributed to almost 38% of global carbon dioxide emissions in 2019, and is estimated to be the least environmentally friendly industry worldwide. Life cycle analysis (LCA) is considered a rewarding method for evaluating the environmental impact caused by buildings or individual building components, based on various environmental indicators such as carbon dioxide emissions. LÄS MER

 5. 5. Constructional- and material technical optimization of concrete - possible environmental benefits

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Hannes Tornerefelt; Richard Wong; [2021]
  Nyckelord :concrete; CO2-emissions; cement; environment; material; construction; betong; koldioxidutsläpp; miljö; konstruktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The greenhouse effect and the emission of greenhouse gases, namely carbon dioxide, is a global issue which today permeates alot of the societal consciousness and therefore also alot of the conducted research. The construction industry is not different in this regard. LÄS MER