Sökning: "Cardiac arrest"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden Cardiac arrest.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av närståendes närvaro vid återupplivning med HLR efter hjärtstopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Märtha Nilsson; Angelica Ljunggren; [2020]
  Nyckelord :CPR; family witnessed resuscitation; FPDR; nurses experience; resuscitation.; Familjevittnad återupplivning; FPDR; HLR; sjuksköterskors erfarenheter; återupplivning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 10.000 människor drabbas årligen av hjärtstopp i samhället. För den bästa chansen till överlevnad krävs snabb behandling med HLR och defibrillering. LÄS MER

 2. 2. En andra chans : Livet efter hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Arbenita Sagonjeva; Moa Andersson; [2020]
  Nyckelord :Hjärtstopp; Hälsa och Välbefinnande; Information; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp drabbar människor i alla åldrar och chansen för överlevnad varierar mellan 2-11 procent. De som överlever får problem med psykiska och kroppsliga begräsningar vilket påverkar hälsan och välbefinnandet. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för att främja hälsa- och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Train more people to save more lives : Teaching Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in compulsory schools in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Selvi Olgac; [2020]
  Nyckelord :Cardiopulmonary Resuscitation; CPR; Out-of-Hospital Cardiac Attack; Compulsory School; Teachers; Education Platform; Shared knowledge;

  Sammanfattning : Globally, out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) occurs ranging between 20 to 140 per 100 000 people, with only 2-11% surviving. Immediate bystanders, i.e. a person close to the victim, performing Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) have a vital role to play in the chain of survival from OHCA. LÄS MER

 4. 4. Leva med livvakt : personers upplevelser av att leva med implanterbar defibrillator

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Hellkvist; Terhi Wallebom; [2020]
  Nyckelord :Defibrillators implantable; Experience; Qualitative method; Person-centered care; Implanterbar defibrillator; Kvalitativ metod; Upplevelse; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Personer som överlevt hjärtstopp, eller som löper stor risk att drabbas av allvarlig ventrikulär arytmi, kan skyddas mot framtida livshotande arytmier med en implanterbar defibrillator (ICD). För att bryta kammartakykardier kan ICD:n avge högvoltschocker från en elektrod i höger kammare. Chockerna upplevs av många som smärtsamma. LÄS MER

 5. 5. Överlevares upplevelser efter ett hjärtstopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Larsson; Cassandra Lundström; [2020]
  Nyckelord :Existentiella frågor; Fysiska utmaningar; Hjärtstopp; Livskvalité; Psykologiska utmaningar; Sociala förhållande; Överlevare.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 10 000 i Sverige av ett hjärtstopp, endast 6% överlever. Den avgörande faktorn för att överleva ett hjärtstopp är tiden när behandling påbörjas. Den vanligaste orsaken till ett plötsligt hjärtstopp är ischemisk hjärtsjukdom. LÄS MER