Sökning: "Cardiotom"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Cardiotom.

  1. 1. Investeringar i medicinsk teknik : Investeringskalkyler och investeringsbeslut

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Marina Culo; Angelos Mumtsidis; [2007]
    Nyckelord :Investeringsbedömning; Investeringar i medicinsk teknik; Investeringskalkyler; Cardiotom; Kostnadseffektivitet;

    Sammanfattning : Sjukvården lever med knappa resurser och investeringar i medicinsk teknik binder mycket kapital under en längre tid, vilket har ökat behovet av systematiska och noggranna utvärderingar av investeringarnas konsekvenser, både ekonomiska och icke-ekonomiska.Huvudsyftet med studien var att undersöka hur investeringsbedömningar inom sjukvården görs, och vilken roll ekonomiska utvärderingar har vid investeringsbeslut. LÄS MER