Sökning: "Care ethics perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Care ethics perspective.

 1. 1. Omsorg i förskolan ur ett omsorgsetiskt perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Katrine Andersson; My Arléus; [2021]
  Nyckelord :Children; Care; Care ethics; Care ethics perspective; Preschool; Preschool teachers.; Barn; Förskola; Förskollärare; Omsorg; Omsorgsetik; Omsorgsetiskt perspektiv.;

  Sammanfattning : Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskriver hur omsorgen ska prägla miljön sombarnen kommer befinna sig i under en stor del av sina första levnadsår. Omsorgen iförskolan ska både uppmuntra och stärka barnens emotionella utveckling samtidigt somde ska utveckla sociala kunskaper. LÄS MER

 2. 2. “Jag finns här om du vill tanka gos” - En studie om pedagogers syn på fysisk beröring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Ekdahl; Anna Rosengren; [2020]
  Nyckelord :[preschool] [educators] [physical touch] [closeness] [taboo] [intersectional perspectives] [care ethics];

  Sammanfattning : Research shows that physical touch is essential to human well-being. At the same time there is a fear in society about the subject. The preschool curriculum, Lpfö 18, emphasizes that children's integrity must be taken into consideration in parallel with the fact that children should be treated based on their individual needs. LÄS MER

 3. 3. Cannabis, att legalisera eller inte : Kvalitativ innehållsanalys av debatten om att legalisera cannabis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rebecca Bjelke; [2020]
  Nyckelord :Cannabis; legalization; criminalization; drug policy; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine and understand the ethical reasoning and the fundamental values of the underlying argumentation for or against a legalization of cannabis in Sweden. My empirical of this study was 20 debate articles from known newspapers in Sweden where they debate cannabis legalization. LÄS MER

 4. 4. Det gör ont i hjärtat : En vetenskaplig essä om barns bästa i relation till sömn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Rebecka Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Children s best interests; sleep; practical knowledge; balance; Barns bästa; sömn; praktisk kunskap; balans;

  Sammanfattning : I have written an essay about children's best interests in relation to sleep. As a starting point, I have used two stories and the dilemmas from my working life. The first story depicts asituation where I go against the guardians’ interests that their child should not sleep by lettingher fall asleep anyway when she is unable to stay awake. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers arbete med gruppkänsla i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nilla Gyllström; Anna Westlake; [2020]
  Nyckelord :förskola; gruppsammanhållning; gruppstärkande aktiviteter; relationell pedagogik; omsorgsetik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolepedagoger ser på och arbetar med trygghet, gruppkänsla och gruppstärkande aktiviteter i förskolans vardag. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer på två förskolor i Skåne. LÄS MER