Sökning: "Caregiving"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet Caregiving.

 1. 1. Differentiated vulnerabilities and capacities for adaptation: A case study on household adaptation to water shortage in Gaborone

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Josefine Lund Schlamovitz; [2019]
  Nyckelord :Adaptive Capacity; Botswana; Climate Change Adaptation; Gaborone; Intersectionality; Vulnerability; Water Shortage.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Provision of freshwater to urban residents remains a significant global challenge. A challenge whose impendent success in many regions is further threatened by climate change and urbanization projections, subsequently increasing the pressure on urban water supply. LÄS MER

 2. 2. "Så att jag får utveckla mitt speleri och sådant"- En studie om musikaliskt lärande i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Vässmar; [2019]
  Nyckelord :Musikundervisning; Gymnasiesärskolan; Musikaliskt lärande; Funktionsnedsättning; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Music education; Special needs upper secondary school; Musical skills; Disabilities; Special education; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur elever i gymnasiesärskolan ges möjligheter till musikaliskt lärande. Studien grundar sig i bristande erfarenheter kring att undervisa elever med olika funktionsnedsättningar samt en uppfattning om att undervisningen kan tendera att fokusera mer på omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av och attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård- en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jessica Cahenzli; Marie Hjort; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; nurse attitudes; nurse experiences; somatic care; psykisk ohälsa; sjuksköterskors attityder; sjuksköterskors upplevelser; somatisk vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa växer världen över. Patienter med psykisk ohälsa behöver även vård för fysiska åkommor. På grund av denna samsjuklighet och den ökade psykiska ohälsan bland befolkningen ökar patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. LÄS MER

 4. 4. Scoping review of facilitative aspects of occupational, personal and environmental factors of caregivers occupational performance when caring for a person with major neurocognitive disorder (NCD)

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Paula Tuomi; [2019]
  Nyckelord :facilitate; caregiver; major neurocognitive disorder; NCD; dementia; occupational performance; PEO-model; occupation; environment; personal causation;

  Sammanfattning : People with neurocognitive disorders (NCD) condition called dementia are mainly taken care by family members. The number of people suffering from neurocognitive disorders is estimated to increase. Providing care for the person with NCD can be stressful and demanding which is why effective interventions to support caregivers are needed. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans attityder till och upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom inom den somatiska sjukhusvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Ram; Anastasia Kadotchnikova; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Attitudes; Mental illness; Somatic hospital care; Sjuksköterska; Upplevelser; Attityder; Psykisk sjukdom; Somatisk sjukhusvård;

  Sammanfattning : Background: A large percentage of the world's population suffers from mental illness. Comorbid patients experience inferior treatment when seeking help within somatic hospital care. LÄS MER