Sökning: "Caries disease"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Caries disease.

 1. 1. Oral Health Care among European Native and Immigrant’s Children and Adolescents : A systematic review and meta-analysis

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Akikun Nahar; [2021]
  Nyckelord :Children; dental caries; immigrants; Europe; oral health;

  Sammanfattning : Background: Globally, oral health remains a public health concern, particularly in relation towell-being of children and adolescents. Dental caries, one of the most common oral health problem in this group, is considered as a transmissible, infectious disease with significant health consequences. LÄS MER

 2. 2. Assessing cutoff values of saliva parameters and oral microbes in dental students

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Peter Germann; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: The ability to identify individual risk factors for development of caries areimportant parts in the perspective of being able to control and limit caries disease. One suchcomponent is to establish, cut-off values for normal versus not normal values of known andputative risk factors. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande tandvård för att främja oral hälsa hos äldre : - En registerstudie bland individer 65 till 70 år i Värmland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Birgitta Seleskog; [2020]
  Nyckelord :dental caries; dental hygienist; epidemiology; retrospective cross-sectional study; quality register SKaPa; epidemiologi; karies; kvalitetsregister SKaPa; retrospektiv tvärsnittsstudie; tandhygienist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kariessjukdomen hör till en av världens vanligaste sjukdomar med flertalet kända orsaks- och riskfaktorer. För att bevara en god oral hälsa utgör förebyggande tandvård en betydelsefull del bland äldre och kan ha en stor inverkan på en individs livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Managing risk factors for caries with behaviour change approach : a systematic literature review and observational registry study

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Jules Kavakure; [2020]
  Nyckelord :Behaviour therapy; caries; DFT; SKaPa; literature review; national register;

  Sammanfattning : It is estimated that nearly 100% of adults had dental caries worldwide. The disease can be approached with a biopsychosocial perspective. Overall, the aim of this study was to assess how behaviour change approach is used to manage risk factors for caries, which was divided in two sub-objectives;1. LÄS MER

 5. 5. Diabetes typ 1. Dess påverkan på barn och ungdomars orala hälsa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Natalija Krivohlavek; Tina Duric; [2019]
  Nyckelord :Caries; Dental plack; Gingivitis; Periodontitis; Saliva; Gingivit; Karies; Parodontit; Plack; Saliv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa evidens kring diabetes typ 1 och dess påverkan på barn och ungdomars orala hälsa. Metod: Studien var en allmän litteraturstudie. LÄS MER