Sökning: "Caries"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet Caries.

 1. 1. Orsaker och konsekvenser av tandvårdsrädsla hos vuxna : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Shima Gharb; Parisa Nori; [2021]
  Nyckelord :dentistry; fear; odontophobia; oral health; patient; odontofobi; oral hälsa; patient; rädsla; tandvård;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka bakomliggande orsaker till tandvårdsrädsla hos vuxna, samt att undersöka vilka konsekvenser som tandvårdsrädsla kan ge. Metod: En litteraturstudie utfördes med hjälp av databaserna MEDLINE, CINAHL och Dentistry & Oral Sciences Source. LÄS MER

 2. 2. Inhibition of different strains of Streptococcus mutans at different concentrations of Fluoride and Chlorhexidine

  Master-uppsats, Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Christian Tutumlu; André Lund; [2021]
  Nyckelord :Streptococcus mutans; Fluoride; Chlorhexidine; SpaP A; SpaP B; SpaP C; Cnm Cbm.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: The most common species associated with dental caries is Streptococcus mutans. Different Streptococcus mutans adhesion biotypes, SpaP A/B/C and Cnm/Cbm, with ability to predict individual caries development have recently been identified. LÄS MER

 3. 3. Oral Health Care among European Native and Immigrant’s Children and Adolescents : A systematic review and meta-analysis

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Akikun Nahar; [2021]
  Nyckelord :Children; dental caries; immigrants; Europe; oral health;

  Sammanfattning : Background: Globally, oral health remains a public health concern, particularly in relation towell-being of children and adolescents. Dental caries, one of the most common oral health problem in this group, is considered as a transmissible, infectious disease with significant health consequences. LÄS MER

 4. 4. Experimentet med människor som spelpjäser : En etisk analys av Vipeholmexperimentet utifrån Beauchamp och Childress fyra etiska principer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Josefine Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the ethical issues that permeated the carbohydrate experiment that was going on at Vipeholm's hospital for "uneducable insane" in Sweden. The material about the experiment is taken from Elin Bommenel's dissertation The Sugar Experiment: The Caries Experiments 1943–1960 at Vipeholm Hospital for the Insane. LÄS MER

 5. 5. Kariesförekomst hos barn med autismspektrumtillstånd (AST)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Maria Al-hussein; Sara Almashat; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd AST ; barn; karies;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka förekomsten av karies hos barn med autismspektrumtillstånd (AST) i jämförelse med barn utan detta tillstånd. Metoden som användes var en kvantitativ allmän litteraturstudie där sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i den medicinska databasen PubMed. LÄS MER