Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Specialpedagog eller allt i allo?- en studie om några specialpedagogers yrkesroll på gymnasiet. A study of some special education teachers´professions in secondary school

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Carolina Brantlid; Carin Ehrenborg; [2017]
    Nyckelord :Specialpedagog; Gymnasiet; Yrkesroll;

    Sammanfattning : En studie om specialpedagogers yrkesroll på gymnasiet, hur den uppfattas av specialpedagoger och vad examensordningen föreskriver. ... LÄS MER