Sökning: "Carin Hilmersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Carin Hilmersson.

 1. 1. Yrkeshandledning - ett dubbelt uppdrag med motsägelsfulla funktioner : En intervjustudie med handledare i gymnasieskolans yrkesutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Carin Hilmersson; Carina Ålebring-Jonsson; [2011]
  Nyckelord :Handledning i yrkesutbildning; arbetsplatsutbildning; yrkeskunnande; yrkeslärare.;

  Sammanfattning : Med lång erfarenhet från yrkeslivet inom handel respektive vård, har vi under lärarutbildningen fått se våra arbetsplatser ur ett annat perspektiv. Skolan anförtror kontrollen på utbildningen till handledaren under en försvarlig del av den totala utbildningstiden. LÄS MER

 2. 2. Utformning, användning och samarbete kring målbeskrivningar på gruppbostäder

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Elisabeth Turppa; Carin Hilmersson; [2008-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva personalens erfarenheter i arbetet med individuella målbeskrivningar. Hur innehållet utformas i en målbeskrivning, hur målbeskrivningen används i det dagliga arbetet samt hur personalen samarbetar kring målbeskrivningen. Bakgrund: Funktionshindrade är idag en väl integrerad grupp i vårt samhälle. LÄS MER

 3. 3. Yrkesroll, yrkesidentitet och personlig identitet

  C-uppsats,

  Författare :Mona Hilmersson; [2008-06-12]
  Nyckelord :yrke; personalchef; yrkesroll; yrkesidentitet; identitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om personalchefer upplever sitt yrke som en yrkesroll eller som en yrkesidentitet, om det är möjligt att skilja begreppen åt i deras upplevelser av yrket och vilken betydelse upplevelsen av yrket som en yrkesroll och/eller yrkesidentitet har för hur yrket upplevs i relation till den personliga identiteten. Frågeställningarna är: o Upplever personalchefer sitt yrke som en yrkesroll eller som en yrkesidentitet och är det möjligt att skilja begreppen åt i deras upplevelser av yrket? o Hur upplevs yrket i relation till den personliga identiteten beroende på om yrket upplevs som en yrkesroll och/eller som en yrkesidentitet? Eftersom upplevelsen av ett yrke, både i relation till begreppen yrkesroll och yrkesidentitet och i relation till den personliga identiteten, är personlig och unik har studien en kvalitativ ansats. LÄS MER