Sökning: "Carin Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Carin Jonsson.

 1. 1. Att sitta vid sidan om : Närståendes upplevelse av stöd från vårdpersonal vid vård i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna-Carin Odhe; Iza Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Palliative care; Palliative home care; Relatives; Support.; Närstående; Palliativ hemsjukvård; Palliativ vård; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående hanterar situationen av vård i livets slutskede olika. Att vårda den sjuke i hemmet kan vara påfrestande för den närstående då de tar på sig ett stort ansvar och kämpar ofta med en balans av ett pendlande mellan stabilitet och förändring. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med behandlingen av patienter med ben- och fotsår i primärvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Carin Jonsson; Anette Westh; [2018]
  Nyckelord :Ben- och fotsår; distriktssköterskor; erfarenheter; PARIHS-modellen primärvård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : distriktssköterskorna och sjuksköterskorna en känsla av ensamarbete. En bristfällig dokumentation utan en vårdplan att följa resulterade till ett ostrukturerat arbetssätt. Slutsats. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av Matematiska redskap för elever i matematiksvårigheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Andersson; Christina Helsén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15hpKurs: SLP 610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT/2017 Handledare: Michael Hansen Examinator: Anna-Carin JonssonKod: VT17-2910-148-SLP610Nyckelord: Matematiksvårigheter, artefakter, matematiska redskap och hjälpmedelAbstractSyfte och frågeställningarMiniräknaren och andra matematiska redskap har tidvis haft en omdiskuterad roll i matematikundervisningen. Vi är därför intresserade av att studera vad tillgången av matematiska redskap kan betyda för elever som är i behov av särskilt didaktiskt stöd i matematikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Tro mig, stöd mig: jag lider : Kvinnors upplevelse av att leva med och hantera fibrmyalgi.En deskriptiv litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cathrin Jonsson; Anna-Carin Öberg; [2014]
  Nyckelord :Keywords: Fibromyalgia; Adaptation Psychological; Quality of Life; Women; Experience; Fibromyalgi; Livskvalitet; Kvinnor; Upplevelser; Coping;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett syndrom och ett kroniskt tillstånd som orsakar smärta, ömhet och stelhet i rörelseorganen. Fibromyalgi karaktäriseras också av sömnstörningar, fatigue, ångest, depression och problem med tarmfunktionerna. LÄS MER

 5. 5. Yrkeshandledning - ett dubbelt uppdrag med motsägelsfulla funktioner : En intervjustudie med handledare i gymnasieskolans yrkesutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Carin Hilmersson; Carina Ålebring-Jonsson; [2011]
  Nyckelord :Handledning i yrkesutbildning; arbetsplatsutbildning; yrkeskunnande; yrkeslärare.;

  Sammanfattning : Med lång erfarenhet från yrkeslivet inom handel respektive vård, har vi under lärarutbildningen fått se våra arbetsplatser ur ett annat perspektiv. Skolan anförtror kontrollen på utbildningen till handledaren under en försvarlig del av den totala utbildningstiden. LÄS MER