Sökning: "Carin Leibring Svedjedal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carin Leibring Svedjedal.

 1. 1. Den trovärdiga, kunniga och öppna myndigheten : En kritisk analys av värdegrundstexters ideologiska förankring och ideationella struktur

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Carin Leibring Svedjedal; [2016]
  Nyckelord :värdegrund; vision; strategi; New Public Management; ideationell struktur; CDA; kritisk diskursanalys; textanalys;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks svenska statliga myndigheters värdegrundstexter. Uppsatsen skrivs inom projektet ”En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter”, och syftet är att se vilka språkliga medel som uttrycker önskade värderingar. LÄS MER

 2. 2. Studenters attityder till könsneutralt språkbruk : Hen, en som generaliserande pronomen och könskonträra namn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Carin Leibring Svedjedal; [2014]
  Nyckelord :hen; en som generaliserande pronomen; könskonträra namn; attityd; könsneutralt språkbruk;

  Sammanfattning : Undersökningen som gjorts i denna uppsats har som främsta syfte att kartlägga attityder till delar av könsneutralt språkbruk och orsakerna till dessa hos en specifik grupp av informanter – studenter på universitetsnivå. Studenterna har valts utifrån vilket vetenskapsområde de studerar inom. LÄS MER