Sökning: "Carin Stegå"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carin Stegå.

  1. 1. Vad frågar du efter? : En studie om hur tydligt förmågorna i the big five efterfrågas inom olika examinationsformer på olika program i kursen   religionskunskap 1

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Teodor Larsson; Carin Stegå; [2019]
    Nyckelord :Examination; abilities; thinking skills; the big five; exam construction; religionskunskap 1; type of questions; Examinationer; förmågor; The big five; provkonstruktion; Religionskunskap 1; frågetyper;

    Sammanfattning : This essay is about how thinking skills are requested in examinations in the course religion 1 in Swedish upper secondary schools. To investigate this an analysis template has been created which is constructed from Göran Svanelids theory the big five, who explains which abilities the Swedish curriculum demands. LÄS MER