Sökning: "Carina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Carina Andersson.

 1. 1. Påverkar statiner effekter av fysisk aktivitet/skelettmusklernas funktion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Carina Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige år 2016 drabbades 25 700 personer av akut hjärtinfarkt och 25% av dem dog inom en månad. Ungefär 19% av Sveriges befolkning dvs 1,9 miljoner människor lever med en hjärtkärlsjukdom. År 2017 dog 31 616 svenskar av hjärtkärlsjukdom och det motsvarar 35,2% av alla avlidna svenskar det året. LÄS MER

 2. 2. Patientens erfarenhet och behov av stöd och information vid Inflammatorisk tarmsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Carina Andersson; [2018]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Chronic disease; Medical adherence; Nursing; Nurse role; Inflammatorisk tarmsjukdom; Kronisk sjukdom; Behandlingsföljsamhet; Omvårdnad; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom är en kronisk tarmsjukdom som ofta drabbar unga patienter och som ofta kräver livslång behandling. Vid avbrott av behandling drabbas patienten ofta av skov som kan vara svårbehandlade. På sikt kan obehandlad inflammatorisk tarmsjukdom leda till kolorektalcancer. LÄS MER

 3. 3. Att leva med skammen, En kvalitativ studie om upplevelser av sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carina Blidberg; Johanna Börjes-Andersson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Upplevelser av sexuella övergrepp; känslor; makt; självbiografier;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser upplevelser av sexuella övergrepp i uppväxten ur ettretroperspektiv. Studiens syfte är att lyfta upplevelser av sexuella övergrepp ochbidra till att tabut kring ämnet minskar. LÄS MER

 4. 4. Att skriva sig till läsning : En effektiv forskningsbaserad läsinlärningsmetod för elever i avkodningssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Carina Andersson-Lund; Kristina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :ASL; att skriva sig till läsning; avkodning; beprövad erfarenhet; läs- och skrivsvårigheter; Trageton; vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utformning av extra anpassningar för elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi : -en kvantitativ och kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Carina Andersson; Annica Leffler; [2017]
  Nyckelord :Inkluderande undervisning; extra anpassningar; specialpedagogiska perspektiv; läs-och skrivsvårigheter; dyslexi; särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur olika högstadieskolor utformar extra anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi inom ramen för den ordinarie undervisningen. Vidare är syftet att undersöka hur de extra anpassningarna i text relateras sett utifrån ett inkluderingsperspektiv för elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. LÄS MER