Sökning: "Carina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Carina Andersson.

 1. 1. Upplevelsen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ur ett livsberättelseperspektiv : Berättelser från fyra elever i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carina Andersson; Jenny Beckne; [2019]
  Nyckelord :bemötande; dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; självbild; skolgång; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har upplevt sin skoltid i grundskolan gällande bemötande från skola, familj och kamrater, vilka insatser och stöttning som gjorts eller kunde ha gjorts samt om och i så fall hur elevernas självbild har påverkats av svårigheterna. Studien utgår ifrån en kvalitativ intervjumetod av narrativ karaktär, där fyra elever i årskurs 9 har fått berätta om sin skolgång utifrån studiens frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Påverkar statiner effekter av fysisk aktivitet/skelettmusklernas funktion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Carina Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige år 2016 drabbades 25 700 personer av akut hjärtinfarkt och 25% av dem dog inom en månad. Ungefär 19% av Sveriges befolkning dvs 1,9 miljoner människor lever med en hjärtkärlsjukdom. År 2017 dog 31 616 svenskar av hjärtkärlsjukdom och det motsvarar 35,2% av alla avlidna svenskar det året. LÄS MER

 3. 3. Patientens erfarenhet och behov av stöd och information vid Inflammatorisk tarmsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Carina Andersson; [2018]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Chronic disease; Medical adherence; Nursing; Nurse role; Inflammatorisk tarmsjukdom; Kronisk sjukdom; Behandlingsföljsamhet; Omvårdnad; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom är en kronisk tarmsjukdom som ofta drabbar unga patienter och som ofta kräver livslång behandling. Vid avbrott av behandling drabbas patienten ofta av skov som kan vara svårbehandlade. På sikt kan obehandlad inflammatorisk tarmsjukdom leda till kolorektalcancer. LÄS MER

 4. 4. Att leva med skammen, En kvalitativ studie om upplevelser av sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carina Blidberg; Johanna Börjes-Andersson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Upplevelser av sexuella övergrepp; känslor; makt; självbiografier;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser upplevelser av sexuella övergrepp i uppväxten ur ettretroperspektiv. Studiens syfte är att lyfta upplevelser av sexuella övergrepp ochbidra till att tabut kring ämnet minskar. LÄS MER

 5. 5. Att skriva sig till läsning : En effektiv forskningsbaserad läsinlärningsmetod för elever i avkodningssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Carina Andersson-Lund; Kristina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :ASL; att skriva sig till läsning; avkodning; beprövad erfarenhet; läs- och skrivsvårigheter; Trageton; vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : .... LÄS MER