Sökning: "Carina Bengs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carina Bengs.

  1. 1. Integration till arbete : En utvärdering av EU-projektet "Tillvaratagande av invandrarnas högskolekompetens i Karlshamns kommun"

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Carina Bengs; Carina Lindh; [2003]
    Nyckelord :invandrare; högskolekompetens; integration; arbete; Fristående kurs;

    Sammanfattning : Sammanfattning De invandrare som kommit till Sverige under de senaste åren anses av vissa studier, vara mer välutbildade, det vill säga mer grundligt skolade än svenskar. Trots detta har de haft svårigheter att få en fast förankring i det svenska arbetslivet. LÄS MER