Sökning: "Carina Blom"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Carina Blom.

 1. 1. Geometri - om längdmätning : Hur mäter elever i åk 3-6?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Carina Blom; [2018]
  Nyckelord :Diagnostisering; mäta längd; mätandets idé; mätfel; vardagskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barns ordförrådsutveckling : -en litteraturstudie om faktorer som påverkar barns ordförråd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Susanne Gårdman; Carina Blom; [2017]
  Nyckelord :Ordförråd; grundskolan; miljömässiga faktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa faktorer som påverkar barns ordförråd. För att barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning i klassrummet är det viktigt att de har ett basordförråd som byggs ut under skoltiden. LÄS MER

 3. 3. Antal CFU som hamnar på instrumentborden. : Samband mellan antal CFU och antal personer, antal dörröppningar, personalens klädsel och den tid som blodagarplattorna har varit framme

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carina Blom; Wirell Mariángeles; [2013]
  Nyckelord :kirurgiska instrument; ventilation; operationssal; CFU bakteriebärande partiklar ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationer kan pågå under många timmar där instrumenten inte är täckta med steril duk och är utsatta för partiklar som finns i luften på operationssalen. Dessa instrument byts inte ut eftersom det inte finns några riktlinjer eller rutiner på detta. LÄS MER

 4. 4. Små barns lärande : i den fria leken i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Annika Blom; Carina Johansson; [2012]
  Nyckelord :lärande; samspel; utforskande; små barn;

  Sammanfattning : BakgrundI leken utvecklas bland annat språket och tänkandet, samspelet och den sociala förmågan. I lekens värld återskapar barnen sina tidigare erfarenheter och leken ses som uttryck för att kunna sätta samman erfarenheter på ett nytt sätt. När yngre barn lär, gör de det med hela sin kropp och med alla sina sinnen. LÄS MER

 5. 5. Patienters uppfattning av ronden : integritet, information och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carina Blom; Annika Langö; [2011]
  Nyckelord :integritet; information; delaktighet; rond och patient.;

  Sammanfattning : ABSTRACTBackground: The ward round is a collaboration between nurse, doctor and patient. A good collaboration and communication is essential to their interrelation.Aim: The aim of this study was to investigate patients' comprehension in regard to integrity, information and participation during round. LÄS MER