Sökning: "Carina Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Carina Eriksson.

 1. 1. Ett tropiskt paradis för alla? : En intervjustudie med lärare och rektorer om särskoleelevers möjligheter till utbildning vid privata svenska skolor i Thailand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Malin Eriksson; Carina Monell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från screening till verkstad : En fallstudie om speciallärares och lärares samarbete

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Carina Berglund Bystedt; Christina Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Samundervisning; samarbetande samtal; anpassad undervisning; matematikdidaktik; taluppfattning;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie syftar till att tillföra kunskap om hur samarbetande samtal och samundervisning kan bidra till att utveckla ett samarbete som kan stödja och stimulera alla elever på gruppnivå. Resultatet visar att det sker ett kunskapsutbyte, och därmed en förändring av lärmiljön, då speciallärare och lärare i diskussioner och reflektioner bidrar med kunskaper utifrån sina olika kompetenser. LÄS MER

 3. 3. Kollektivavtal eller inte? : Det svenska kollektivavtalssystemets framtid.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Carina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nationella prov i svenska i årskurs 3 : Ett stöd för utformning av insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Carina Robrandt; Maria Eriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Samverkan och kommunikation vid transport av äldre till och från Särskilt boende och Akutmottagning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Chatarina Eriksson; Carina Johansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER