Sökning: "Carina Norman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Carina Norman.

 1. 1. ETT SPECIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV PÅ HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETEEn intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carina Norman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur elevhälsoteamet med fokus på specialpedagogen och specialläraren arbetade hälsofrämjande och förebyggande för att alla elever skulle nå de övergripande målen och kunskapskraven i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) och i Läroplanen för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasie-gemensamma ämnen (Gy11). Frågeställningarna var hur elevhälsoteamet beskrev samarbetet med lärarna kring hälsofrämjande och förebyggande arbete i elevgrupperna, samt elevhälsoteamets hälsofrämjande och förebyggande arbete. LÄS MER

 2. 2. "Jag tycker det är en snäll typ av marknadsföring" : - En kritisk diskursanalys om content marketing i podcasts.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Agnes Ådell; Carina Bygdemark; [2015]
  Nyckelord :Content marketing; Podcast; Norman Fairclough; Critical discourse analysis; Interdiscursivity; Pierre Bourdieu; Henry Jenkins; Convergens; Word of mouth;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate in what way content marketing can be understood through podcasts as an alternative marketing tool. The material which the study was based on is Ölpodden, a podcast initiated by Carlsberg Sweden. LÄS MER

 3. 3. "...aktivitet i hjärnan genom elektrisk stimulering" eller "...skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström" : En kritisk diskursanalys av debatten om ECT

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Dymling; Carina Pudas; [2013]
  Nyckelord :ECT; Elchocker; Kritisk diskursanalys; Fairclough; Socialstyrelsen; KMR;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur debatten om ECT konstrueras av de två sociala aktörerna Socialstyrelsen samt Kommittén för Mänskliga Rättigheter, KMR. Det analyserade materialet består av aktörernas publicerade texter på Internet. Kritisk diskursanalys med Norman Faircloughs tredimensionella modell har utgjort studiens ansats. LÄS MER

 4. 4. Människans utnyttjande av andra djur : vardagsmat i dubbel bemärkelse : en kritisk diskursanalys av riksdagsdebatter om den svenska djurhållningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Carina Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Djurhållning; riksdagsdebatter; Norman Fairclough; kritisk diskursananlys; välfärdsdiskurs; djurförtryck;

  Sammanfattning : .... LÄS MER