Sökning: "Carina Ohlson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carina Ohlson.

 1. 1. Attityder mot pedofiler i ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Hejderup; Carina Ohlson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skillnader mellan kvinnors och mäns attityder gentemot pedofiler och deras handlingar. Kanske kan också media spela en roll i detta samanhang. Vi väntade oss att kvinnor skulle vara mildare i synen mot pedofiler eftersom kvinnor överlag är mer förstående än män. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor, utbrändhet och samhällsförändringar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Annelie Björk; Carina Ohlson; [2005]
  Nyckelord :Utbränd; kvinnor; samhällsförändringar; dubbelarbete; stress; delade meningar; stelbent vårdsystem?;

  Sammanfattning : Denna C- uppsats är främst tänkt att behandla begreppet utbrändhet, sett ur ett kvinnligt perspektiv. Men vi kommer också att presentera stycken som mera allmänt berör utbrändhetsbegreppet i stort.Utbrändhet är som vi ser det, ett samhällsvetenskapligt intressant ämne, som också ”ligger i tiden”. LÄS MER