Sökning: "Carina Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Carina Olsson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda riskbedömningsinstrument inom kommunal vård och omsorg för äldre personer

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carina Olsson; Petra Sjölund; [2022]
  Nyckelord :Preventive care; risk assessment instruments; Nurses; older people; Preventiv vård; riskbedömningsinstrument; sjuksköterskor; äldre personer;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Andelen personer som är 65 år eller äldre fortsätter att öka globalt. Åldrandet medför fysiska och neurologiska förändringar, funktionsnedsättningar samt ökad risk för sjukdomar, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av negativa konsekvenser såsom fallskador, trycksår, undernäring och oral ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Polisens strategiska arbete mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Sandra Lönnqvist; Carina Olsson Bäck; [2022]
  Nyckelord :Polis fotboll ordningsstörning strategiskt arbete;

  Sammanfattning : Flera studier har tidigare påtalat vikten av samverkan mellan externa aktörer och Polisen för att komma tillrätta med fotbollsrelaterade brott och ordningsstörningar men kritik har riktats mot hur arbetet hanteras i praktiken. Den här uppsatsens syfte är att belysa vilka hinder och svårigheter som finns för Polismyndigheten att tillämpa nya strategiska arbetssätt kopplat till fotbollsrelaterade brott och ordningsstörningar. LÄS MER

 3. 3. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning visar att frekvensen av dörröppningar är hög på operationssal, vilket påverkar luftkvalitén negativt. Varje onödig dörröppning utsätter patienten för en reell risk att drabbas av en postoperativ infektion. LÄS MER

 4. 4. Subjektspronomina i spanskaundervisningen : Om tolkningen av nollsubjektsparametern i undervisningen av spanska som L2 och hur den påverkar elevernas användning av subjektspronomina samt automatisering av verbböjning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Spanish teaching; subject pronouns; null subject parameter; pro-drop language; verb conjugation.; spanskaundervisning; subjektspronomina; nollsubjektsparameter; pro-drop språk; verbböjning.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to study whether there is a correlation between how subject pronouns are introduced in Spanish teaching and the pupils' difficulties regarding both their use and the understanding of verb conjugation. What is being investigated is: a) to what extent and in what contexts subject pronouns appear in Spanish textbooks, and b) how secondary education teachers of Spanish work with subject pronouns in the classroom. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad av patienter som drabbats av stroke- sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Carina Olsson; Jenny Rosenqvist; [2018]
  Nyckelord :Omvårdnad; Stroke; Strokeavdelning; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER