Sökning: "Carina Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Carina Olsson.

 1. 1. ”Utan min dyslexi så hade jag inte varit den jag är” En intervjustudie om vuxna med dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Dyslexi; Självförtroende; Skoltid; Studieval; Yrkesval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Subjektspronomina i spanskaundervisningen : Om tolkningen av nollsubjektsparametern i undervisningen av spanska som L2 och hur den påverkar elevernas användning av subjektspronomina samt automatisering av verbböjning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Spanish teaching; subject pronouns; null subject parameter; pro-drop language; verb conjugation.; spanskaundervisning; subjektspronomina; nollsubjektsparameter; pro-drop språk; verbböjning.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to study whether there is a correlation between how subject pronouns are introduced in Spanish teaching and the pupils' difficulties regarding both their use and the understanding of verb conjugation. What is being investigated is: a) to what extent and in what contexts subject pronouns appear in Spanish textbooks, and b) how secondary education teachers of Spanish work with subject pronouns in the classroom. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad av patienter som drabbats av stroke- sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Carina Olsson; Jenny Rosenqvist; [2018]
  Nyckelord :Omvårdnad; Stroke; Strokeavdelning; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vad är stresstålig och flexibel?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Carina Eklund; Jonas Olsson; [2016]
  Nyckelord :stress; stresstålig; flexibel; anpassning; anpassningsbar; tillgänglighet; availibility; customizable; adapteble;

  Sammanfattning : The use of words such as stress-resistant and flexible are frequently used in job advertisements. Two terms often lack a broader definition or explanation, raises the question what actually is being sought. The purpose of this study is to find out what definitions are behind the choice of words. LÄS MER

 5. 5. "Problemlösning? Åh nej!" Hur tänker elever i årskurs 4 om problemlösning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Carina Olsson; [2015]
  Nyckelord :problemlösning;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att få en inblick i hur elever i årskurs 4 tänker runt problemlösning. Med hjälp av kvalitativa intervjuer intervjuades ett antal elever utifrån följande frågeställningar: Hur känner elever inför problemlösning? Hur hanterar de problemet? Stöter de på problemlösning utanför skoltid? Flera av eleverna har mindre positiva tankar när ska arbeta med problemlösning. LÄS MER