Sökning: "Carina Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Carina Persson.

 1. 1. När regeringen vill en sak men gör en annan... : En studie i hur regeringen hanterat frågan om ett erkännande av folkmordet på armenier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carina Persson; [2020]
  Nyckelord :genocide; recognition; acknowledgement; Armenian genocide; Seyfo; 1915; 1894-1924; Ottoman Empire; Turkey; young turks; Sweden; government; decision; parliament debate; split use of history; folkmord; erkännande; Armeniska folkmordet; Seyfo; 1915; 1894-1924; Osmanska imperiet; Turkiet; Ungturkarna; Sverige; regeringen; riksdagsdebatt; kluvet historiebruk;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att söka förklaring till varför den svenska regeringen valde att inte erkänna folkmordet på armenier/Seyfo samt undersöka på vilket sätt politiker använder sig av historia när de ska ta beslut i frågor som dels skett i en annan tid och som dels är obekväma att hantera. För att få svar på denna fråga har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 2. 2. Åtgärdsprogram-svårigheter och möjligheter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingrid Persson; Carina Lindström; [2018]
  Nyckelord :inkludering; kategorisering; relationer; specialpedagogik; specialpedagogiska perspektiv; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Öka kunskapen om utformning av åtgärdsprogram. Syfte och frågeställning Syftet med undersökningen är att analysera och jämföra hur två skolor i en stor respektive liten kommun skriver fram åtgärdsprogram i årskurs 4–6 men även att ta reda på vilka åtgärder som föreslås. LÄS MER

 3. 3. Inga beslut om dig utan dig : faktorer som påverkar patientens autonomi inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Linnéa Edman Persson; Carina Skrt; [2018]
  Nyckelord :Palliativ vård; Autonomi; Sjuksköterskor; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges oberoende av sjukdom och ålder till dem som har en obotlig och livshotande sjukdom. I Sverige behöver årligen 22000 patienter vårdas palliativt. Vården kan utföras i hemmet, på sjukhus, på vård- och omsorgsboende eller på hospice. LÄS MER

 4. 4. Från avancerat malignt melanom till komplett remission - en omställning som påverkar vardagen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carina Persson; Karin Grip; [2017]
  Nyckelord :Avancerat malignt melanom; långtidsöverlevnad; KASAM; coping; psykosocial påverkan; ovisshet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Avancerat malignt melanom är en allvarlig sjukdom med historiskt sett dålig prognos. Med de senaste årens nya behandlingar har allt fler patienter uppnått långvarig komplett remission. LÄS MER

 5. 5. Engagerad i barns bästa, nu och framöver : Reflektioner kring ett hållbart arbets- och förhållningssätt i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Cecilia Blomquist; Carina Nöthe Frisk; [2017]
  Nyckelord :sustainable development; social aspects; sustainable work and attitude; long-term feelings in preschool; love; care; aggression; skills; requirements; child’s best; hållbar utveckling; sociala aspekter; hållbart arbets- och förhållningssätt; långsiktig; känslor i förskolan; kärlek; omsorg; aggression; kompetenser; krav; barns bästa;

  Sammanfattning : The starting point for this essay is two self-perceived dilemma situations in preschools where children have end up in conflicts. These two dilemmas have given us the understanding that children can be treated in completely different ways by preschool teachers when they on one hand are excluded and ignored and on the other hand are confirmed and heard. LÄS MER