Sökning: "Carina Peter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Carina Peter.

 1. 1. Missbruk & Interventioner - de individuella lösningarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johannes Nöbbelin; Peter Strandkvist; [2011]
  Nyckelord :samförstånd; handlingsutrymme; socialsekreterare; behandling; missbrukare; Scope of action; addicts; social secretary; concert; treatment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Johannes Nöbbelin and Peter Strandkvist. Title: Addiction & Interventions, the individual solutions. Supervisor: Helena Hansson Assessor: Carina Tigervall The aim with this study was to analyze and examine the factors underlying the social secretary's choice of treatment for addicts. LÄS MER

 2. 2. En trekant? - En kvalitativ studie om medias eventuella påverkan på ungdomars attityder till sexualitet, intimitet, relationer, manlighet och kvinnlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Robert Isberg; Carina Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Ungdom; Kvinnlighet; Sexualitet; Manlighet; Intima relationer; Media;

  Sammanfattning : En trekant?– En kvalitativ studie om medias eventuella påverkan på ungdomars attityder till sexualitet, intimitet, relationer, manlighet och kvinnlighet. Högskolan i Halmstad. LÄS MER

 3. 3. Vägledning för långtidssjukskrivna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Peter Stoltz; Carina Svensson; [2008]
  Nyckelord :Arbetsförmåga; långtidssjukskriven; matchning; rehabilitering; vägledning;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag tog 2008 ett beslut som ändrade reglerna i lagen om allmän försäkring. Dessa ändringar trädde i kraft den 1 juli 2008. De nya reglerna innebär bland annat att sjukskrivna som huvudregel blir utförsäkrade efter ett år. Detta medför att en redan utsatt grupp kan drabbas ännu hårdare. LÄS MER

 4. 4. Informationsförmedlaren som kommunikatör

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Carina Andersson; [2003]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This is a study about the communication interaction in the context of the reference work at some public university-libraries and some private company libraries in Gothenburg and Borås. The primary purpose of the study is to investigate the communication interaction in a library situation. LÄS MER