Sökning: "Carina Ragnestål-Impola"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carina Ragnestål-Impola.

 1. 1. Arbetsplatsmobbning : En undersökning ur ett hälsoperspektiv om den mobbade och den som mobbar

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Carina Ragnestål - Impola; [2015]
  Nyckelord :Bullying; social relationships; self-perceived health and unhealth; workplaces; factor analysis; Mobbning; sociala relationer; egenupplevd hälsa och ohälsa; arbetsplatser; faktoranalys;

  Sammanfattning : Mobbning på arbetsplatser skapar ett stort lidande för den utsatte samt har stora konsekvenser för den enskilde och för organisationen. Tidigare forskning kring ämnet mobbning har mestadels fokuserat på självupplevd stress och psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Vuxenmobbning : Ur ett genusperspektiv på fyra arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Ann-Catrin Ohlsson; Carina Ragnestål-Impola; [2014]
  Nyckelord :work environment; workplaces; bullying; gender differences; Arbetsmiljö; arbetsplatser; mobbning; könsskillnader;

  Sammanfattning : Mobbning på arbetsplatser är ett växande globalt problem som förekommer i alla yrkessektorer, men där kartläggningen av fenomenet fortfarande är relativt bristfällig. Syftet med studien var att undersöka skillnader i upplevd närvaro av vuxenmobbning på mansdominerade respektive kvinnodominerade arbetsplatser i en svensk kontext. LÄS MER