Sökning: "Carina Sjögren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carina Sjögren.

 1. 1. Den osynliga boendestödjaren : En kvalitativ studie om boendestödjares upplevelser av socialt stöd, samt främjande och hindrande aspekter inom yrket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Carina Sjögren; Lina Glaning; [2016]
  Nyckelord :Boendestöd; bemötande; nätverk;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gällande boendestödjare är ett underforskat område varpå det resulterat i en ökad lust hos oss att undersöka fältet. Detta är en kvalitativ studie om boendestödjares upplevelser av socialt stöd, samt hindrande- och främjande aspekter gällande socialt stöd. LÄS MER

 2. 2. Skolbarn och vuxnas förståelse om mobbning : - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Sjögren; Carina Sällström; [2012]
  Nyckelord :mobbning; kränkande behandling; elever; lärare; samtal;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att undersöka om skolbarn och vuxnas förståelse om mobbning i grundskolans lägre åldrar och deras förståelse kring mobbning i olika verklighetsbaserade mobbningssituationer. I arbetet använde vi oss av kvalitativa forskningsintervjuer som utfördes i grupp med elever och enskilt med deras klassföreståndare. LÄS MER