Sökning: "Carina Törnstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carina Törnstrand.

  1. 1. ”Det gör så jävla ont” : om sorgprocess vid förlust av barn

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Carina Törnstrand; Jenny Österlund; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER