Sökning: "Caring Science"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Caring Science.

 1. 1. Hälsobesök och viktförändringar hos skolbarn : En registerstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mirzeta Solo Nasic; Sali Odicho; Malin Palm; [2020]
  Nyckelord :BMI; Nursing; Overweight; Registry Study; School Nurse; BMI; Omvårdnad; Registerstudie; Skolsköterska; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett globalt växande problem och orsakerna är många. Över många decennier har viktförändringen hos barn och ungdomar sett olika ut; den har varit mest stigande men periodvis stannat av. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter i livets slutskede : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Löfgren; Hanna Åkerman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas i livets slutskede anser att det är av betydelse att deras integritet, autonomi och självbestämmande prioriteras, men att detta inte tillämpas tillräckligt i vården. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Frida Palm; Malin Ors; [2020]
  Nyckelord :Skin-to-skin; parents; experiences; breastfeeding; metasynthesis; midwife profession; Hud-mot-hud; föräldrar; erfarenheter; amning; metasyntes; barnmorskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. LÄS MER

 4. 4. ”ALLT HANDLAR OM DIALOGEN” : En litteraturstudie om kommunikation ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Juthika Dey; Najiba Ghafoori; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The communication between the nurse and patient makes it possible for nurses to spend more time, to connect, to interact with their patients as well as understanding their needs. A successful communication is based on trust and respect, like a friendship. LÄS MER

 5. 5. NURSES' EXPERIENCES OF GIVING PALLIATIVE CARE TO ELDERLY PEOPLE IN NURSING HOMES

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hassan Shukri Ali; Angela Phung; [2020]
  Nyckelord :Boendeformer för äldre; Erfarenheter; Kommunal vård; Livets slutskede; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Äldreboende;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT GE PALLIATIV VÅRD TILL ÄLDRE PERSONER PÅ ÄLDREBOENDE EN LITTERATURSTUDIE ALI HASSAN SHUKRI PHUNG ANGELA Ali Hassan, S & Phung, A. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård till äldre personer på äldreboende. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER