Sökning: "Caring"

Visar resultat 1 - 5 av 2425 uppsatser innehållade ordet Caring.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jamil Al Zahed; Rebecca Lenz; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; sjuksköterskors upplevelser; vårda patienter; pandemi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 är en pandemi som har pågått sedan slutet av 2019. Viruset har spridit sig över hela världen. Brist på planering, resurser och ledarskap har varit ett enormt problem under pandemin. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i sent palliativt skede : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Dalia Hellmark; Leila Oghabneshin; [2022]
  Nyckelord :sjusköterskans upplevelser; livets slutskede; palliativ vård; kvalitativ analys; omvårdnad; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor kommer någon gång under sitt yrkesliv möta patienter som är i livets slutskede, vilket innebär ett stort ansvar och en stor händelse. Att främja livskvalitet och lindra lidandet är en viktig del av omvårdnaden men även att vara nära, har en god kommunikation och stödja patienten och närstående är viktiga delar som ligger i sjuksköterskans uppgift. LÄS MER

 3. 3. A Bloody Waste: Embodied perspectives on menstrual materials, waste and responsibility among Swedish menstruators

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Daniela Holmberg; [2021-09-02]
  Nyckelord :menstruation; menstruators; menstrual materials; embodied experience; waste; responsibility; sustainability; Sweden;

  Sammanfattning : Every day, hundreds of millions of people around the world are menstruating. While questions around menstruation have gained a growing public and academic interest in recent years, which has successfully emphasized and included various perspectives, the waste dimension remains largely neglected. LÄS MER

 4. 4. More sharing, more caring? Kumulativa effekter av delningstjänster: En kvalitativ studie om Leksaksbibliotekets påverkan på sina medlemmars inställning till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Marie Feser; [2021-08-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the views on consumption and sustainability held by members of sharing economy concepts and how their behavior is affected, using the example of Leksaksbiblioteket, a toy library in Gothenburg, Sweden. Building on previous research, qualitative interviews were analyzed thematically and put in a greater context using the model of the three spheres of transformation. LÄS MER

 5. 5. Sharing is Caring: A Qualitative Study of Idea-sharing in Large Organizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Austlid; Julia Elfström; [2021-07-07]
  Nyckelord :Knowledge sharing; idea sharing; large organizations; motivation; barriers; enablers; employee; innovation;

  Sammanfattning : Background and Purpose: It is widely known that knowledge is a critical component of firms' ability to innovate. Although large organizations usually have a large pool of human capital, and thus knowledge, they face challenges to motivate employees to share their valuable knowledge across silos (i.e., business units). LÄS MER