Sökning: "Carl Åkerstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Åkerstedt.

 1. 1. "Slave trade is a commerce carried to the highest pitch of human depravity" : En retorikanalys av Carl Bernhard Wadström och brittiska abolitionisters argument mot slavhandeln.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tobias Axelsson; Christoffer Åkerstedt; [2019]
  Nyckelord :abolition; slave trade; ethos; pathos; logos;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the British abolition movement used the Swedish abolitionist Carl Bernhard Wadström's argument against the slave trade. We want to investigate which rhetoric Wadström himself used and which rhetoric abolitionists used when referring to Wadström's arguments. LÄS MER

 2. 2. Prognosprocessen : En fallstudie hos Asko Cylinda AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Carl-Johan Svensson; Jesper Åkerstedt; [2007]
  Nyckelord :Logistik; Prognoser;

  Sammanfattning : Balansering av tillgång och efterfrågan har alltid varit ett aktuellt ämne och för att klara av denna balansering krävs information om kommande efterfrågan. Denna information måste ligga så långt fram i tiden som det tar för att med säkerhet få hem exempelvis material. LÄS MER