Sökning: "Carl Österman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Carl Österman.

 1. 1. Developing sustainable solutions for future food production : a case study of the industrial cluster initiative Food Valley of Bjuv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Höök; Carl Österman; [2016]
  Nyckelord :cluster theory; food production; food valley of bjuv; industrial symbiosis; open innovation; social capital; sustainability transitions;

  Sammanfattning : Sustainable development, defined as “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”, is considered as one of the major challenges of our time. The food industry is one of the domains associated with particularly pressing challenges when it comes to sustainable development. LÄS MER

 2. 2. Hur CSR kan bidra till skapandet av motivation hos anställda : en fallstudie av livsmedelsbutiken ICA Torgkassen i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fredrik Engström; Marcus Höök; Carl Österman; [2014]
  Nyckelord :motivation; empowerment; CSR; miljö; miljöarbete; livsmedel; livsmedelsbutik; medarbetare;

  Sammanfattning : En ökad miljömedvetenhet har bidragit till en ökad efterfrågan på företag som tar miljöansvar. Studier visar att företag som gör detta kan dra nytta av miljöarbete i sin kommunikation mot marknaden. Samtidigt visar allt mer forskning olika fördelar som företag kan skapa internt genom miljöarbe. LÄS MER

 3. 3. Development of performance indicators through cost driver identification : an IT department case study

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sami Almehdi Österman; Carl Lundberg; [2012]
  Nyckelord :cost driver; IT cost driver; cost control; performance measurement; performance indicator; Kostnadsdrivare; IT-kostnadsdrivare; kostnadskontroll; prestationsmätning; nyckeltal;

  Sammanfattning : The costs of information technology (IT) in large multinational companies (MNCs) often constitute a significant portion of the company’s total yearly turnover. IT departments are on one hand expected to return value to business, but are on the other hand often prone to cost reductions. LÄS MER