Sökning: "Carl Ahmed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Ahmed.

 1. 1. Auktoritet i idyllen : Maskuliniteter i Carl Larssons fadersgestalt

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Maria Ribeiro; [2017]
  Nyckelord :Carl Larsson; self-portrait; father figure; masculinities; authority; idyll; Joseph A. Kestner; Tamar Garb; Sara Ahmed; queer phenomenology;

  Sammanfattning : This thesis investigates representations of masculinities and the father figure in the Swedish painter Carl Larsson’s (1864-1919) self-portraits from 1895. The paintings are analysed through the concepts authority, a term closely connected to the father figure, and idyll, a term often used to describe Larsson’s art. LÄS MER

 2. 2. Aggregerade kundmissnöjen i informationssystem – En fallstudie av Nordea Bank

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Abdulla Ahmed Ibrahim; Alexis Andersson; [2012]
  Nyckelord :Aggregering; informationssystem; klagomål; missnöje; innehållsanalys; Nordea Bank; MIS; Aggregate; complaint; dissatisfaction; content analysis; Nordea; MIS.;

  Sammanfattning : Abstract– “Aggregate complaints in banks MIS”Date:                       June 8th 2012Level:                      Master thesis in Business Administration, 15 ECTSInstitution:                School of Sustainable development of society and technology, Mälardalen UniversityAuthors:                  Abdulla Ahmed Ibrahim         Alexis AnderssonTitle:                       Aggregate complaints in MIS – A case study of Nordea BankTutor:                      Carl G ThunmanKeywords:               Aggregate, complaint, dissatisfaction, content analysis, Nordea, MIS.Purpose:                  The paper aims to develop a model of how Nordea Bank can monitor customer dissatisfaction through aggregated dissatisfaction analysis. LÄS MER