Sökning: "Carl Arvidsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Carl Arvidsson.

 1. 1. Utveckling av en applikation för framtagning av hjärnresponser vid funktionell magnetresonanstomografi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Carl Arvidsson; David Bergström; Pernilla Eilert; Håkan Gudmundsson; Christoffer Henriksson; Filip Magnusson; Henning Nåbo; Elin Petersén; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar utvecklandet av programvaran JABE som ska användas i forskning om hjärnresponser. Syftet med rapporten är att utreda frågeställningarna kring hur ett sådant system kan utformas så att det skapar värde för kund och samtidigt underlättar vidareutveckling. LÄS MER

 2. 2. Monkey Strategy : Swinging through the Capital Anomaly Jungle

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Arvidsson; Tim Gudrais; [2013]
  Nyckelord :Market Anomalies; Effecient Market Hypothesis EMH ; Piotroski; F_SCORE; Price-to-earnings; Investment Strategy; Abnormal Return; New York Stock Exchange; Kapitalmarknadsanomalier; Den Effektiva Marknadshypotesen; Piotroski; F_SCORE; Price-to-earnings; Investeringsstrategi; Onormal avkastning; New York Stock Exchange;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to test whether an investment strategy originally created by Piotroski (2000), can be refined by combining it with the price-to-earnings-anomaly. In detail, we accomplish this by implementing Piotroskis F_SCORE-model to identify and consequently separate financially weak- and strong firms. LÄS MER

 3. 3. Finding Representations of People from Web Appearances

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Carl-Henrik Arvidsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : People are today, to various extents, represented by information put on the World Wide Web. For a single person, it is difficult to get an overview of how accurate this representation is. LÄS MER

 4. 4. Vad är hälsa i ämnet idrott och hälsa? : Hur verksamma lärare inom ämnet beskriver hälsa och hälsoundervisning?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Per Arvidsson; Carl-Olof Magnusson; [2007]
  Nyckelord :Pedagogik; Idrott och hälsa; Undervisning; Hälsa;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete som syftar till att se hur verksamma lärare inom ämnet idrott och hälsa ser på hälsa och hur de konkretiserar hälsoarbete i ämnet. Genom en beskrivande studie med intervjuer av lärare i idrott och hälsa vill vi få en bild av hur lärarna ser på begreppet hälsa och hur det konkretiserar hälsoundervisning i ämnet samt hur undervisningen överensstämmer med teori och styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Marknadens reaktion på bolagskoden - Wall street walk eller Wall street talk?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Hultgren; Björn Arvidsson; [2006]
  Nyckelord :Corporate governance; Aktieägare; Internkontroll; Svensk kod för bolagsstyrning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Marknadens reaktion på bolagskoden – Wall street walk eller Wall street talk? Framläggande: 31 maj 2006 Ämne: Kandidatuppsats, Redovisning 10 p Författare: Björn Arvidsson & Per Hultgren Handledare: Carl-Michael Unger & Erling Green Nyckelord: Corporate governance, Aktieägare, Internkontroll, Svensk kod för bolagsstyrning Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken vikt marknaden fäster vid Svensk kod för bolagsstyrning och hur den eventuellt reagerar gentemot bolag, som man inte anser följer koden på ett tillfredsställande sätt. Metod: Kvalitativ metod. LÄS MER