Sökning: "Carl Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Carl Axelsson.

 1. 1. "Slave trade is a commerce carried to the highest pitch of human depravity" : En retorikanalys av Carl Bernhard Wadström och brittiska abolitionisters argument mot slavhandeln.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tobias Axelsson; Christoffer Åkerstedt; [2019]
  Nyckelord :abolition; slave trade; ethos; pathos; logos;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the British abolition movement used the Swedish abolitionist Carl Bernhard Wadström's argument against the slave trade. We want to investigate which rhetoric Wadström himself used and which rhetoric abolitionists used when referring to Wadström's arguments. LÄS MER

 2. 2. Realtidsstyrning av robotiserad kameraplattform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonathan Axelsson; Carl Hultberg; [2018]
  Nyckelord :Robot; pan tilt; pan-tilt; kameraplattform; FMV; Vinten; RS-422; RUP; Realtidsstyrning; koordinattransformationer; seriell kommunikation; joystick; radar; UNIPOS; prediktor;

  Sammanfattning : Försvarets materielverk (FMV), som förser Svenska försvaret med materiel, har en del av sin organisation belägen i Karlsborg nämligen test och evaluering av markstridssystem. Fotogruppen på test och evaluering önskar realtidsstyra en robotiserad kameraplattform av märket Vinten med hjälp av diverse olika positionsgivande system i form av joystick, Doppler-positionsradar, deras självutvecklade system UNIPOS samt en predikterad bana för avlossade projektiler. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar kapitalstruktur? - En studie på svenska börsnoterade fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Axelsson; Elof Albrektsson; [2018]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; påverkansfaktorer; börsnoterade bolag; fastigheter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur olika faktorer påverkar svenska börsnoterade fastighetsbolag. Studien är baserad på en kvantitativ metod. Den insamlade empirin har bearbetats i MS Excel för att erhålla finansiella styrmått. Studien grundar sig i tidigare forskning för hur olika faktorer påverkar val av kapitalstruktur. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsbolags investeringsstrategier: En studie på Öresunds kommersiella fastighetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Carl Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Strategy; Behavioral finance; Cluster theory; Commercial real estate; Strategi; Finansiell beteendevetenskap; Klusterteori; Kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om bolag på Öresunds kommersiella fastighetsmarknad efterföljer sina avsedda strategier. Wihlborgs, Vasakronan och Klövern har valts ut för studien då de tillsammans innehar betydande marknadsandelar över Öresunds kommersiella fastighetsmarknad. LÄS MER

 5. 5. Produktutveckling över tid : hur ter sig produktutveckling inom olika designområden och vilka blir följderna och konsekvenserna av en aktiv produktutveckling över tid

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Sara Åkersén; [2009]
  Nyckelord :Sara Åkersén; produktutveckling; formgivning; Gemla; Åke Axelsson;

  Sammanfattning : Produktutveckling, produktvård eller produktuppdatering har länge förekommit inom alla olika typer av branscher, den ter sig olika vilket speglar resultatet. Ett exempel på detta är att bruksföremål ersätts av den produktutvecklade modellen tillskillnad från möbelområdet där utvecklingen oftast resulterar i nya produkter jämte deras förlagor. LÄS MER