Sökning: "Carl Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Carl Bergman.

 1. 1. Managing Both Assets and Change: An Examination Of Organizational Development In Private Equity Owned Portfolio Companies

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Carl Adam Ahlner; Fredrik Bergman; [2019]
  Nyckelord :Organizational Change; Organizational Development; Planned Change; Private Equity; Three-Step Model;

  Sammanfattning : Deep studies of Organizational Development in Private Equity are very rare. But Private Equity firms can be regarded as experts in Organizational Change, by continuously transforming different portfolio companies over the course of ownership. LÄS MER

 2. 2. "Hjälp mig att hjälpa mig själv" : En kvalitativ studie om förskollärare och barnskötares uppfattning om omsorg och undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linda Bergman; Carl Wagenius; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ intervju; omsorg; undervisning; utvecklingspedagogik; fenomenografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Returns to schooling and potential signalling effects: Estimates based on ISSP data on Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emil Bergman; Carl-Gustav Schöön; [2018]
  Nyckelord :Returns to schooling; Signalling effects of education; Mincer equation; Ability bias; years of schooling; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis estimates the returns to schooling in Sweden for working individuals by applying the Mincer equation on three datasets from the International Social Survey Programme and compare the results to assess potential trends. It also investigates if there is any difference in returns to schooling for men and women and if there seem to be any signalling effects present. LÄS MER

 4. 4. KOMMUNALSKATTER OCH KONJUNKTUR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Agneman; Carl Christian Bergman; [2015-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fiscal policy and its consequences have attracted much attention on both academic and societal level, in Sweden and elsewhere. However, the dependence between fiscal policy on municipality level and business cycles has only recently sparked a debate among Swedish economists. LÄS MER

 5. 5. Underlag för fördelaktig upphängning av kylvattenledningar i en äldre byggnad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Alexander Andersson; Carl Bergman; [2014]
  Nyckelord :Dimensionering; upphängning; takstol; ledning; stål; BABS; Eurocode;

  Sammanfattning : Arbetet redovisar möjligheterna att hänga upp tyngre vattenledningar i en äldre industrilokal där en äldre byggnadsstandard användes vid uppförandet. Ett flertal alternativ har tagits fram och där de mest lämpade har arbetats vidare genom att jämföra fördelar och nackdelar. .. LÄS MER