Sökning: "Carl Bruce"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Bruce.

  1. 1. Sjöbefälsstudenter och internet : En enkätundersökning om sjöbefälsstudenters syn på internet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

    Författare :Carl Bruce; Niclas Christenson; [2020]
    Nyckelord :The internet; students of nautical science and marine engineering programmes; communication; mental health; social isolation; internet; sjöbefälsstudenter; kommunikation; mental hälsa; isolering;

    Sammanfattning : När sjöbefälsstudenter under flertalet perioder befinner sig på fartygsförlagd utbildning innebär det en stor omställning jämfört med livet i land. En tydlig skillnad är möjligheten till kommunikation med nära och kära och då framförallt tillgången till internet. LÄS MER